PFRON przeciwdziała inflacji. Kolejne wsparcie dla NGO

PFRON przeciwdziała inflacji. Kolejne wsparcie dla NGO
Fot. pixabay.com

Organizacje pozarządowe, które zawarły umowy w ramach konkursu „Sięgamy po sukces” (nr 1/2021), mogą ubiegać się o zwiększenie dofinansowania w ramach dodatkowych środków jakimi dysponuje PFRON na pokrycie zwiększonych kosztów obsługi projektów w wyniku rosnącej inflacji.

Zwiększenie dofinansowań dotyczy realizacji projektów w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2023 r., tj.:

  • projektów rocznych,
  • projektów wieloletnich w pierwszym okresie finansowania.

Uwaga! Zwiększenie nie obejmuje projektów, dla których, zgodnie z harmonogramem, w miesiącu następującym po dniu złożenia wniosku o zwiększenie wysokości dofinansowania nie przewidziano prowadzenia działań merytorycznych, mających wpływ na osiągnięcie wskaźnika produktu i rezultatu.

Kwota, o jaką nastąpi zwiększenie dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu wskaźnika 8,6% i kwoty dofinansowania wynikającej z umowy.

Wniosek należy złożyć w jednostce organizacyjnej PFRON wskazanej do realizacji umowy, tj. w Oddziale lub Departamencie ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, w terminie do 22 listopada 2022 r.

Więcej informacji TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email