PFRON ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych

PFRON ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych
Fot. PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe do udziału w konkursie o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”. Termin składania wniosków mija 6 listopada br.

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące:

  1. kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
  2. kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
  3. kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
  4. kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
  5. kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
  6. kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

W ramach konkursu wykluczona została możliwość zgłaszania projektów dotyczących:

  1. organizacji imprez turystycznych lub rekreacyjnych (kierunek pomocy 3), które trwają powyżej 7 dni lub które mają znamiona turnusu rehabilitacyjnego, z uwzględnieniem postanowień rozdziału IX ust. 7 ogłoszenia o konkursie;
  2. zadania pn. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników (kierunek pomocy 5).

Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 12 października 2020 roku do dnia 6 listopada 2020 roku. Wniosek musi zostać w całości wypełniony poprzez aplikację Generator Wniosków.

Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w konkursie wynosi 100.000.000 zł. 

Więcej szczegółów dotyczących konkursu znaleźć można TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email