PFRON: Od 1 września nowy wniosek Wn-U-G

PFRON: Od 1 września nowy wniosek Wn-U-G
Fot. Pixabay

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że od 1 września 2022 r. obowiązuje nowy wzór wniosku Wn-U-G1 dla niepełnosprawnych przedsiębiorców, którzy ubiegają się o refundację składek ZUS. Nowy wzór wniosku jest dostępny w Biurze Funduszu, Oddziałach terenowych PFRON oraz na stronie internetowej PFRON. Nowy Wn-U-G jest także dostępny w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji. Wyświetli się on do wypełnienia automatycznie przy pomocy używanych dotychczas funkcji tworzenia nowego wniosku lub korekty.

Od kiedy stosować nowy druk?

Od 1 września 2022 r. należy stosować nowy wzór formularza Wn-U-G:

  • gdy będzie składany wniosek zwykły za okresy od stycznia 2022 r.
  • gdy będzie składany wniosek korygujący za okresy od stycznia 2009 r.

Złożenie wniosku Wn-U-G w formie papierowej na niewłaściwym formularzu spowoduje odrzucenie dokumentu i wezwanie do uzupełnienia.

Uwaga! Dotychczasowy (stary) wzór wniosku Wn-U-G należy stosować od 1 września 2022 r. wyłącznie do wniosków zwykłych za okresy od stycznia 2009 do grudnia 2021 r. Może to wystąpić tylko w sytuacji, gdy ktoś ubiega się o przywrócenie terminu składania wniosku Wn-U-G za miesiąc z tamtego okresu.

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Pierwszy wniosek Wn-U-G za okres od stycznia 2022 r., który będzie składany po 31 sierpnia 2022 r. na nowym wzorze, musi mieć uzupełnione wszystkie pozycje. Dlatego należy wypełnić także pozycje, które zawierają formy prawne, formę własności, wielkość, PKD, nazwę, dane adresowe (w tym adres korespondencyjny) i numer rachunku bankowego. Uzupełnianie tych pozycji nie jest obowiązkowe dopiero w kolejnych wnioskach składanych na nowym wzorze, jeżeli pierwszy wniosek na nowym wzorze za okresy z 2022 r. został zweryfikowany poprawnie, a dane w nim wykazane nie uległy zmianie. Jeśli więc od 1 września 2022 r. pierwszym wnioskiem nadanym na nowym wzorze będzie np. wniosek o refundację składek za sierpień 2022 r., to należy go wypełnić w całości (podać wszystkie dane).

– Jeżeli jednak od 1 września 2022 r. jako pierwszy wniosek według daty nadania, będą Państwo składać korektę z bieżącego roku, np. za luty 2022 r., to w tej korekcie trzeba wypełnić wszystkie dane. Szczególną uwagę prosimy zwrócić na wypełnienie danych adresowych, jak też danych kontaktowych: adres e-mail i telefon. Chcemy zaktualizować te dane, aby mieć z Państwem kontakt. Wymaga tego także przypis do druku – wyjaśnia PFRON.

Gdzie szukać więcej informacji?

Wyjaśnienia jak wypełnić nowy wniosek Wn-U-G znajdują się:

  • na 2 i 3 stronie nowego wniosku Wn-U-G (przypisy do druku),
  • w kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu właściwego Oddziału PFRON lub infolinii (22) 581 84 10 wew. 1 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00),
  • wysyłając pytania pod adres mailowy: sod@pfron.org.pl lub w SODiR w module „Korespondencja”.
PFRON / oprac. red.
Print Friendly, PDF & Email