PFN wsparła warszawskie hospicjum dla dzieci

PFN wsparła warszawskie hospicjum dla dzieci
Fot. PFN / Facebook

W ramach projektu „Pomoc PFN w walce z epidemią COVID-19” Polska Fundacja Narodowa wspomogła Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Hospicjum prowadzi paliatywną opiekę domową nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi dziećmi. Obszar działania hospicjum domowego obejmuje Warszawę i rejon do 100 km od stolicy.

Domowa opieka paliatywna jest alternatywą wobec pobytu w szpitalu. Jednym z celów hospicjum jest umożliwienie chorym dzieciom przeżywania choroby we własnych domach, w znanym, przyjaznym otoczeniu, z bliskimi.

– Działalność pomocowa Polskiej Fundacji Narodowej realizowana zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju to konsekwencja naszych zobowiązań wobec Fundatorów, ale i wynik przekonania, że okres pandemii obliguje do wykazania się solidarnością z potrzebującymi. To wyraz empatii i solidarności – mówi Michał Góras, wiceprezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Polska Fundacja Narodowa od momentu pojawienia się COVID 19 w naszym kraju czynnie włączyła się w przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa. Warszawskie Hospicjum w ramach współpracy z Fundacją zakupi asystory kaszlu. Urządzenia są niezbędne w codziennej fizjoterapii oddechowej.

Stosowanie asystora w opiece paliatywnej pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych i związanych z nimi powikłań będących następstwem procesu leczenia i antybiotykoterapii.

– Czas pandemii to okres wymagający mobilizacji wszystkich ludzi i podmiotów w celu udzielenia koniecznej pomocy potrzebującym. Zapewne jest to także moment, w którym naszym obowiązkiem staje się empatyczne spojrzenie na bliźnich. Polska Fundacja Narodowa jako podmiot trzeciego sektora, wspiera walkę z chorobą zakaźną COVID-19 przekazując darowizny na zakup sprzętu diagnostycznego, ambulansów, środków antyseptycznych dla szpitali, domów pomocy społecznej, hospicjów, zakładów dla chronicznie chorych itd. Poprzez takie spektrum działań pragniemy włączyć się w ogólnospołeczny wysiłek walki z pandemią – zaznacza dr Marcin Zarzecki, prezes Polskiej Fundacji Narodowej.

– Warszawskie Hospicjum dla Dzieci prowadzi hospicjum domowe dla dzieci, to znaczy opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi w ich rodzinnych domach. Obecnie mamy pod opieką 42 rodziny.  Zapewniamy im konieczny sprzęt medyczny i staramy się, by był on najwyższej jakości. W codziennej opiece nad pacjentami niezbędne są między innymi asystory kaszlu. Są to urządzenia pozwalające na oczyszczanie drzewa oskrzelowego z wydzieliny. To wysoko specjalistyczny i bardzo drogi sprzęt. Jest on szczególnie potrzebny w dobie pandemii, kiedy infekcje wirusowe powodują dodatkowe zaburzenia oddychania. Dla naszych pacjentów to wręcz nieoceniona pomoc. Dzięki Polskiej Fundacji Narodowej będziemy mogli sfinansować zakup dwóch nowych asystorów kaszlu. Bardzo nas ta pomoc ucieszyła – mówi prezes Zarządu Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci Artur Januszaniec.

PFN
Print Friendly, PDF & Email