Panorama Racławicka bardziej dostępna

Panorama Racławicka bardziej dostępna
Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Zakończyły się prace modernizacyjne Panoramy Racławickiej. Wśród wielu z nich były także te związane z obsługą osób ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawnościami. Z informacji przekazanych przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu wynika, że temat dostępności potraktowano kompleksowo.

Zainstalowano podnośniki przyschodowe, a obsługa obiektu została przeszkolona z ich obsługi. W ramach udogodnień architektonicznych przebudowano także kasę, szatnię oraz sklepik, aby meble były dostosowane do wysokości osób poruszających się na wózkach. Dodatkowo oznaczenia pomieszczeń oraz kierunków zwiedzania zostały wykonane z uwzględnieniem kontrastu. Zadbano także o rampę do nowo wyremontowanych toalet dla osób z niepełnosprawnościami oraz do Małej Rotundy. Tę ostatnią, gdzie odbywa się pokaz multimedialny, oznaczono kodem QR, tak aby osoby głuche mogły zapoznać się z treścią pokazywanej prelekcji. Aby ulepszyć komunikację i zapobiec trudnym sytuacjom, przy wejściu do Małej Rotundy zamieszczona została informacja, że odbywająca się tam prezentacja może nie być odpowiednia dla zwiedzających nadwrażliwych na bodźce wizualno-wzrokowe oraz gości ze spektrum autyzmu lub epilepsją.

Aby udostępnić obiekt, zakupiono przewodniki audioguide z ekranem, które umożliwiają oglądanie lektora Polskiego Języka Migowego (PJM). Zostało na nich zainstalowane również nagranie audiodeskryptywne dla osób niewidomych i niedowidzących zainteresowanych Panoramą Racławicką.

Na stronie Muzeum Narodowego we Wrocławiu zamieszczony został film informacyjny w Polskim Języku Migowym, w którym Głusi mogą uzyskać wszystkie konieczne informacje przed wizytą w obiekcie.

Jak informuje Agata Iżykowska-Uszczyk, koordynatorka dostępności Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w przygotowaniu jest obecnie oferta edukacyjna dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przewodnik w ETR. Na tym nie koniec. W 2022 roku Muzeum Narodowego we Wrocławiu planuje – jeśli pozwolą na to finanse – zakup pętli indukcyjnej oraz materiałów tyflograficznych.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Print Friendly, PDF & Email