Otoczyć życie wsparciem

Otoczyć życie wsparciem
Fot. materiały nadesłane

– Z okazji Narodowego Dnia Życia spotykamy się w gronie ludzi, którzy nie tylko mówią o rodzinie, ale także działają na jej rzecz – powiedziała podczas zorganizowanej w ministerstwie rodziny debaty minister Marlena Maląg. – Nie możemy popełnić grzechu zaniechania w ogłoszonym przez papieża Franciszka Roku Rodziny.

Dziś obchodzimy ustanowiony przez Sejm RP w 2004 roku Narodowy Dzień Życia. Z tej okazji w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zorganizowano debatę, poświęconą refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia.

– Spotykamy się w gronie ludzi, którzy nie tylko mówią o rodzinie, ale także działają na jej rzecz – podkreśliła minister Marlena Maląg. – Rząd od pięciu lat stara się stworzyć dobry klimat dla rodziny. Świadczą o tym kolejne konsekwentnie wprowadzane prorodzinne programy. Kontynuujemy ja, gdyż walka z pandemią koronawirusa nie zwalnia nas od odpowiedzialności.

Zdaniem minister Maląg wielkiego wsparcia potrzebują rodziny, które decydują się na urodzenie i wychowanie dziecka z niepełnosprawnością. Pomocą im służy program „Za życiem”. Na program składają się działania różnych resortów. W tym roku podlega on ewaluacji.

Zmiany w programie „Za życiem”

Zostaną stworzone Interdyscyplinarne Zespoły ds. Diagnostyki i Terapii Wad Dziecka w Okresie Perinatalnym, które zapewnią kompleksowe wsparcie dla dziecka, matki i ich rodziny w okresie perinatalnym. Sieć hospicjów perinatalnych zostanie uzupełniona, aby w każdym województwie funkcjonowało przynajmniej jedno. Usługi hospicyjne oraz o charakterze opieki paliatywnej będą nielimitowane. Powstanie również portal i infolinia, która będzie pełnić funkcję informacyjną dla rodziców i rodzin spodziewających się dziecka z niepełnosprawnością. Jej zadaniem będzie wskazywać możliwe do podjęcia działania terapeutyczne oraz ośrodki, które takie działania będą realizować.

– Chcemy zapewnić takie wsparcie, które będzie dostępne dla każdej potrzebującej rodziny, wsparcie wysokiej jakości, gwarantujące poszanowanie godności dziecka i matki, a także zapewniające im bezpieczeństwo poprzez całościową opiekę zdrowotną – mówiła minister Marlena Malag.

Demografia i rodzina

Na wzajemne relacje zwróciła uwagę Barbara Socha, Wiceminister Rodziny, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej. – Zdaję sobie sprawę, że lockdown utrudnia wzajemne relacje, co jest szczególnie bolesne w okresie Wielkiej Nocy – mówiła wiceminister Socha. – Cieszmy się jednak rodziną i podtrzymujmy z nią związki, gdyż największą tragedią jest samotność. Dotyka ona najczęściej osoby starsze i staje się takim wyzwaniem, że w niektórych krajach powstały już ministerstwa ds. samotności.

Wiceminister Socha zapewniła, że trwają intensywne prace nad Strategią Demograficzną, która określi rozwiązania, mające pomóc nam w ucieczce z pułapki demograficznej. Jedną z metod jest – skutecznie prowadzona w Polsce – promocja rodziny i tworzenie wokół niej dobrego klimatu. Składają się na nią m.in. takie przedsięwzięcia, jak skierowany do organizacji pozarządowych konkurs „Po pierwsze Rodzina” czy ogłoszony w tym roku konkurs „Samorząd pro Familia”.

Rodzina się opłaca

– Działania na rzecz rodziny opłacają się dla gospodarki w każdym obszarze funkcjonowania państwa – przekonywała publicystka Magdalena Korzekwa-Kaliszuk. – Wiele z nich, prowadzonych zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i przez rząd, wzajemnie się uzupełniają, a cele pokrywają.

Zachęcała także młode pokolenie, by dążyło do budowania trwałych i wiernych relacji małżeńskich.

Szacunek do życia

– Miejmy szacunek do siebie nawzajem – namawiała Dorota Bojemska, przewodnicząca Rady Rodziny. – To będzie najlepszy wyraz szacunku wobec życia.

Nawiązując do programu „Za życiem” podkreśliła, że najważniejsze w nim jest objęcie opieką kobiety i podanie jej pomocnej ręki w momencie, gdy dowiaduje się o chorobie dziecka, którego się spodziewa. Dlatego istotny jest stosunek lekarzy oraz udzielona w porę pomoc psychologiczna. – Aborcja jest odpowiedzią na strach kobiet, które znalazły się w takiej sytuacji – mówiła Dorota Bojemska.

W debacie wziął też udział Jacek Sapa, członek Rady Rodziny, Prezes Fundacji Narodowego Dnia Życia. – Od nas samych zależy, czy to, o czym mówi się dziś, będzie miało wymiar także w pozostałe dni roku – powiedział.

Print Friendly, PDF & Email