Ostatnie dni na dołączenie do spisu wyborców

Ostatnie dni na dołączenie do spisu wyborców
Fot. pixabay.com

Tylko do wtorku 21 maja można dopisać się do spisu wyborców. Chodzi o osoby, które chcą głosować poza miejscem, w którym wpisane są do rejestru wyborców. Tacy wyborcy mogą zgłosić się do urzędu gminy osobiście bądź wysłać wniosek elektronicznie.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców składa się w urzędzie gminy, w której zamierza się głosować. Należy podać dane personalne, adres zamieszkania, a także adres, pod którym czasowo przebywa się w dniu wyborów. Dołączenie do spisu wyborców powinno nastąpić niezwłocznie, jednak po sprawdzeniu danych.
Dołączenie do spisu jest aktem jednorazowym; daje prawo głosowania tylko w tych konkretnych wyborach do PE, na terenie gminy, w której został złożony wniosek. Jeśli w przyszłych wyborach też będzie potrzeba głosowania poza miejscem zameldowania, trzeba ponowić całą procedurę.

Aby skorzystać z możliwości elektronicznego dopisania się do spisu wyborców, trzeba wejść na stronę login.gov.pl. Tutaj do wyboru są dwa sposoby logowania – albo za pomocą profilu zaufanego albo e-dowodu. Po zalogowaniu się należy wypełnić wniosek wraz z podaniem powodu, dla którego chcemy dopisać się do spisu wyborców. Po wypełnieniu wniosku nastąpi przekierowanie do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl, gdzie należy sprawdzić wniosek i podpisać go elektronicznie (za pomocą: profilu zaufanego, e-dowodu lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Otrzymamy wówczas potwierdzenie wysłania wniosku na swoją skrzynkę ePUAP i e-mail podany we wniosku. We wniosku można też zawrzeć prośbę o poinformowanie e-mailem o dopisaniu do spisu wyborców.
Wyborcy mieszkający za granicą na dopisanie się do spisu wyborców mają czas do 23 maja włącznie. Wniosek składa się u konsula – ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem. Można to też zrobić w formie elektronicznej za pomocą systemu rejestracji e-wybory.

W dniu wyborów dopisać do spisu wyborów może tylko obwodowa komisja wyborcza. Dotyczy to wyborców, którzy zostali pominięci w spisie i udokumentują, iż stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania (np. przedkładając umowę najmu lokalu mieszkalnego). Jednak w takim przypadku urząd gminy musi potwierdzić, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez takiego wyborcę prawa wybierania lub o wpisaniu go do spisu wyborców w innym obwodzie. Komisja obwodowa dopisze także wyborców, którzy zostali skreśleni ze spisu w danym obwodzie głosowania i umieszczeni w spisie utworzonym np. dla szpitala, domu pomocy społecznej czy zakładu karnego. W tego typu przypadkach należy komisji przedstawić dokument w postaci np. wypisu ze szpitala.

Osoby z polskim obywatelstwem, które stale przebywają za granicą, natomiast w dniu wyborów są w kraju, mogą wziąć udział w głosowaniu na podstawie ważnego polskiego paszportu oraz dokumentu poświadczającego, że stale mieszkają za granicą, np. karty stałego pobytu lub dowodu zatrudnienia.

Źródło: kurier.pap.pl
Print Friendly, PDF & Email