Ostatni dzwonek, żeby rozliczyć składkę zdrowotną

Ostatni dzwonek, żeby rozliczyć składkę zdrowotną
Fot. mat. prasowe

Jeszcze tylko do poniedziałku przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku rozliczali dochody z prowadzenia działalności lub spółki osobowej wg skali podatkowej, podatku liniowego albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają czas, żeby rozliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r.

Każdy przedsiębiorca, który opłaca składki na własne ubezpieczenia, musi złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej. W ten sposób ustala się składkę za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych.

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy robią w dokumencie za kwiecień 2023 r.: ZUS DRA, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą jednoosobowo lub w ZUS RCA, jeżeli opłacają składki za pracowników lub zleceniobiorców. Termin złożenia dokumentów upływa 22 maja.

Ustalona roczna składka zdrowotna może być niższa lub wyższa od sumy składek opłaconych w poszczególnych miesiącach 2022 r. Niedopłatę musi uregulować wraz ze składką za kwiecień 2023 roku do 22 maja. W przypadku nadpłaty, będzie przysługiwał zwrot, chyba że płatnik ma zaległości za składki lub nienależnie pobrane świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Wniosek o zwrot nadpłaty ZUS utworzy na profilu płatnika na Platformie Ubezpieczeń Społecznych (PUE) ZUS. Trzeba będzie go zweryfikować, podpisać i odesłać przez PUE do 1 czerwca Nadpłatę ZUS przekaże na rachunek bankowy, zapisany koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia.

Na stronie zus.pl dostępny jest kalkulator, który pozwala obliczyć roczną podstawę wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność. Kalkulator daje też możliwość obliczenia różnicy między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne, a sumą należnych składek miesięcznych na to ubezpieczenie.

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z „Płatnika” powinni pamiętać o aktualizacji danych. Program przy każdym uruchomieniu sprawdza, czy baza słowników i komponentów jest najnowsza.

Regionalny Rzecznik Prasowy
województwa pomorskiego
Krzysztof Cieszyński
Print Friendly, PDF & Email