Organizacjo lub przedsiębiorco, zdobądź certyfikat dostępności

Organizacjo lub przedsiębiorco, zdobądź certyfikat dostępności
Fot. Pixabay

5 października rozpoczął się nabór podmiotów, które będą nadawać przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym tzw. certyfikaty dostępności. Jest to kolejny krok w tworzeniu otoczenia przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Wnioski można składać elektronicznie lub listownie do 19 listopada 2021 r. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

– Mechanizm certyfikacji kierujemy do przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, którzy chcą pokazać, że ich działalność jest prowadzona z otwartością na osoby ze szczególnymi potrzebami. Bez względu czy są to ich klienci, czy współpracownicy – mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Jeśli audyt przebiegnie pozytywnie, firma lub organizacja uzyska certyfikat dostępności potwierdzający, że jest to miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością i seniorom. Oznacza to między innymi, że do budynków, w których prowadzona jest działalność może swobodnie wejść i poruszać się osoba na wózku, czy niewidomy z psem asystującym, a osoba głucha będzie miała zapewnioną komunikację w Polskim Języku Migowym. Certyfikat będzie ważny przez 4 lata. Przyniesie wymierne korzyści także tym przedsiębiorstwom, które dokonują wpłat na PFRON. Certyfikat uprawnia bowiem do uzyskania 5% zniżki na składki z tego tytułu.

– To z pewnością dodatkowa zachęta do ubiegania się o certyfikat. Myślę, że ważniejsze jest bycie firmą odpowiedzialną społecznie i otwarcie swojej działalności na osoby ze szczególnymi potrzebami. To z pewnością inwestycja w przyszłość i krok ku temu, by powiększać grono odbiorców swoich produktów, czy usług – zauważa wiceminister.

Proces certyfikacji

Aby uruchomić proces certyfikacji potrzebne są podmioty, które będą sprawdzać czy chętni do uzyskania certyfikatu spełniają wymagania określone w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej określiło szczegółowe wymagania dla procesu ich wyboru.

– Wskazujemy, jakie warunki kadrowe, organizacyjne i sprzętowe musi spełniać podmiot, aby realizowane przez niego audyty dostępności cechowały się odpowiednią jakością. Dziś uruchamiamy nabór tych podmiotów – wyjaśniła wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Podmiot, który będzie dokonywał certyfikacji musi przede wszystkim dysponować doświadczoną kadrą oraz angażować do audytów osoby z niepełnosprawnościami. Przygotowano więc zestawy pytań, które powinny być wykorzystane przy opracowaniu metodologii audytu, którą także musi posiadać i przedstawić podmiot, który chce certyfikować.

W ogłaszanym naborze, mogą wziąć udział dowolne podmioty lub ich konsorcja. Należy złożyć wniosek, dostępny na stronie internetowej MFiPR, który następnie oceni powołany w MFIPR zespół ekspertów.

– Chcemy aby, w pierwszym kwartale nowego roku był już opublikowany wykaz podmiotów certyfikujących – podsumowała wiceminister Jarosińska-Jedynak.

MFiPR
Print Friendly, PDF & Email