Opolski samorząd apeluje o uruchomienie tarczy dla szpitali

Opolski samorząd apeluje o uruchomienie tarczy dla szpitali
Fot. Pixabay

Samorząd województwa opolskiego skierował do Ministerstwa Zdrowia apel o pilne opracowanie i wdrożenie przez rząd tarczy antykryzysowej dla systemu ochrony zdrowia w Polsce – poinformowało biuro prasowe opolskiego urzędu marszałkowskiego.

Jak napisało w komunikacie biuro prasowe opolskiego urzędu marszałkowskiego, konieczne jest opracowanie i wdrożenie przez Ministerstwo Zdrowia mechanizmów umożliwiających przywrócenie normalnego funkcjonowania szpitali po zakończeniu pandemii koronawirusa.

– Szpitale Samorządu Województwa Opolskiego są gotowe do całkowitego odmrożenia swojej działalności i wznowienia przyjęć pacjentów w pełnym możliwym zakresie, oczywiście przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego. Jednak dziś wiele czynników ogranicza to pełne odmrożenie działalności szpitali. Stan epidemii spowodował konieczność wprowadzenia szeregu ograniczeń w funkcjonowaniu placówek ochrony zdrowia. Zawieszenie realizacji części świadczeń zdrowotnych, wynikające zarówno z rekomendacji Narodowego Funduszu Zdrowia jak i Głównego Inspektora Sanitarnego, a także spadek zainteresowania samych pacjentów, spowodowały, że znaczna część szpitali – z przyczyn od siebie niezależnych – nie ma możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych w takim zakresie, jak miało to miejsce w okresie „przedcovidowym” – napisano w komunikacie urzędu.

Samorządowcy zwracają uwagę, że aktualna sytuacja epidemiologiczna wymusza konieczność utrzymywania szpitali w pełnej gotowości, powodując, że koszty stałe – tj. koszty osobowe oraz utrzymanie infrastruktury, stanowiące około 70-80 proc. wszystkich kosztów funkcjonowania placówek, ponoszone są przez jednostki bez względu na liczbę wykonanych świadczeń.

– Sytuacja ta stawia szpitale na niezwykle trudnej pozycji – wykonując mniej świadczeń ponoszą większe koszty, a brak możliwości rozliczenia tych zwiększonych wydatków ze środków NFZ może doprowadzić do załamania płynności finansowej wielu jednostek. Konsekwencją tego będą – w pierwszej kolejności – zwolnienia pracowników, w dalszej zaś perspektywie, sytuacja ta doprowadzić może do załamania się polskiego systemu ochrony zdrowia – twierdzą samorządowcy.

W celu uniknięcia problemów w przyszłości, władze województwa opolskiego uważają za konieczne opracowanie tarczy dla systemu ochrony zdrowia. Miałby on obejmować m.in. uwzględnienie skutków epidemii w obliczaniu sposobu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w 2021 roku, opracowanie i wprowadzenie jednoznacznych procedur postępowania dotyczących przyjęć pacjentów we wszystkich obszarach działalności leczniczej, wprowadzenie obowiązkowych, finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia testów w kierunku COVID-19 dla wszystkich pacjentów, skierowanych do przyjęć planowych na leczenie szpitalne oraz opracowanie mechanizmów ochrony przed zwolnieniami personelu medycznego.

Marek Szczepanik
Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email