Opieka wytchnieniowa w Poznaniu

Opieka wytchnieniowa w Poznaniu
Fot. Pixabay

Miasto razem z poznańskimi organizacjami pozarządowymi realizuje program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  dot. opieki wytchnieniowej – można się już do niego zgłaszać. To duże wsparcie dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Bezpłatny program pomaga rodzinom lub opiekunom osób dorosłych i dzieci z niepełnosprawnością – na pewien czas odciąża ich od codziennych obowiązków związanych z opieką, wspiera członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę.

– Dzięki temu opiekunowie osób z niepełnosprawnościami mają chwilę dla siebie – wyjaśnia Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. – Mogą odpocząć, załatwić swoje sprawy czy spotkać się ze znajomymi ze spokojem i pewnością, że ich bliscy są w tym czasie pod dobrą opieką specjalistów. Mogą też skorzystać z porady psychologów i terapeutów, a także dowiedzieć się więcej o zasadach rehabilitacji czy pielęgnacji.

Poznaniacy i poznanianki, którzy chcą skorzystać z miejskiej propozycji, mogą wybrać jedną z trzech proponowanych form wytchnienia. Aby zgłosić się do programu, wystarczy skontaktować się z organizacją, która realizuje wybrany rodzaj opieki.

Pierwsza możliwość to pobyt dzienny w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością (maksymalnie do 240 godzin). Realizatorami są:

  • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA 
  • Fundacja Dom Autysty 

Druga propozycja to pobyt całodobowy w ośrodku lub placówce, zapewniającej opiekę osobom z niepełnosprawnością (maksymalnie do 14 dni)

Realizatorzy:

  • Stowarzyszenie Na Tak 
  • Fundacja Dom Autysty 

Trzecią opcją jest specjalistyczne poradnictwo psychologiczne lub terapeutyczne oraz wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki (maksymalnie 20 godzin dla opiekuna)

Realizatorzy:

  • Fundacja Petra Senior 
  • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA 

Ważne: w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej (w tym usługi opiekuńcze czy finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł)

Pierwszeństwo w korzystaniu z opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

  • dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności; 
  • osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), która ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną, wymaga wysokiego poziomu wsparcia oraz stale przebywa w domu – czyli nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

W ramach programu zapewnione zostanie:  5 080 godzin  wsparcia w formie pobytu dziennego dla  23 osób, 742 dni pobytu całodobowego dla 53 osób, 968 godzin  poradnictwa specjalistycznego dla 49 opiekunów. 

Program realizowany jest od 30 czerwca do 27 grudnia 2021 r., a pieniądze na ten cel Miasto otrzymało z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości  725 600,00 zł.

AW
Print Friendly, PDF & Email