„Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021. Są wyniki naboru

„Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021. Są wyniki naboru
Fot. Pixabay

Mam przyjemność ogłosić wyniki naboru wniosków w ramach tegorocznej edycji obu programów. Ze względu na wnioskowane zapotrzebowanie zwiększyliśmy kwoty przeznaczone na ich realizację – poinformował wiceminister, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Najważniejsze założenia programów „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” to wspieranie osób mniej samodzielnych w czynnościach dnia codziennego oraz umożliwienie odpoczynku od codziennej opieki nad niepełnosprawnym ich bliskim.

– Mam przyjemność ogłosić wyniki naboru wniosków w ramach tegorocznej edycji obu programów. Ogromnie cieszy mnie duże zainteresowanie, z jakim się spotkały. To dobra wiadomość, która pokazuje, że samorządom, tak jak i nam, zależy na poprawie jakości życia osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich – mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.

Zwiększone kwoty dofinansowania

Do udziału w programie „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 zgłosiło się 699 gmin/powiatów, a do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 751 gmin/powiatów ze wszystkich 16 województw.

– Widzimy, jak duże jest zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc, robimy co w nasze mocy, by wspierać samorządy w tych działaniach – zapewnia wiceminister resortu rodziny. – Wychodząc naprzeciw potrzebom wnioskodawców, zwiększyliśmy budżet na realizację poszczególnych programów. Z planowanych 50 mln zł na program „Opieka wytchnieniowa” kwota wzrosła do ponad 60 mln zł, a w przypadku „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” wyniosła aż 144 mln zł, chociaż wcześniej zaplanowaliśmy na ten cel 80 mln zł w 2021 r. – informuje pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych.

Źródłem finansowania programów jest Fundusz Solidarnościowy.

Program „Opieka wytchnieniowa”

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Lista rekomendowanych wniosków w ramach programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2020-2021

Lista rekomendowanych wniosków w ramach programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

MRiPS
Print Friendly, PDF & Email