Opieka paliatywna i hospicyjna do poprawki

Opieka paliatywna i hospicyjna do poprawki
Fot. Pixabay

Do 15 października 2021 można zgłaszać uwagi i opinie do projektu zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczącego określenia warunków zawierania oraz realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

Pierwsza proponowana zmiana to uszczegółowienie przepisu związanego z wykonaniem pierwszej wizyty lub porady w dniu objęcia pacjenta opieką przez hospicjum domowe. Pozwoli to na finansowanie świadczenia od pierwszej wykonanej wizyty w domu chorego. Kolejna zmiana dotyczy sposobu realizacji wizyt pielęgniarki w hospicjum domowym.

– Celem poprawy jakości sprawowanej opieki, wizyty pielęgniarki powinny odbywać się co 3 dni w tygodniu kalendarzowym, z wyłączeniem sytuacji w których stan zdrowia pacjenta wymaga częstszych wizyt. Obecnie możliwe jest wykonywanie wszystkich wymaganych tygodniowych wizyt w ciągu dwóch dni następujących po sobie, w związku z czym czas oczekiwania na następną wizytę może wynieść nawet 5 dni – czytamy w uzasadnieniu projektu zarządzenia.

Proponowane regulacje mają mieć wpływ na poprawę jakości opieki paliatywnej i hospicyjnej. Wpisują się one również w program Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023.

oprac. AG, nfz.gov.pl
Print Friendly, PDF & Email