Olsztyn: Zostań rodziną zastępczą

Olsztyn: Zostań rodziną zastępczą
Fot. pixabay.com

Jest  tymczasową formą opieki nad dzieckiem. To nie tylko rodzaj pomocy dziecku, a często jednocześnie jego rodzinie biologicznej, która znalazła się w trudnej sytuacji.

Wśród rodzajów rodzin zastępczych można wyróżnić rodziny spokrewnione, niezawodowe i zawodowe. Aby mieć szansę zostać rodziną zastępczą należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Zostanie rodziną zastępczą wiąże się ze spełnieniem szeregu wymogów. Wśród nich niezbędne jest m.in. posiadanie dobrego stanu zdrowia, właściwych warunków mieszkaniowych, przebywać na terenie Polski. Poza ty, trzeba mieć odpowiednie predyspozycje osobowościowe, lubić dzieci i interesować się ich problemami.

Po zgłoszeniu kandydatów czeka rozmowa z pedagogiem i psychologiem oraz odwiedziny specjalistów w miejscu zamieszkania. Pomocne będzie także szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą.

Ci, którzy pozytywnie przejdą przez proces rekrutacyjny mogą spodziewać się wynagrodzenia za pracę jako rodzina zawodowa, uzyskanie pomocy finansowej na utrzymanie dzieci, wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, pomoc psychologiczną, pedagogiczną i prawną. Nie zabraknie także bezpłatnych szkoleń podnoszących kompetencje wychowawcze oraz uczestnictwa w grupach wsparcia.

Informacje i zgłoszenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy al. Piłsudskiego 61a – nr tel. 89 522 74 63, 89 534 21 30 oraz pod adresem e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl.

olsztyn.eu
Print Friendly, PDF & Email