Olsztyn: Zgłoś czyniących dobro

Olsztyn: Zgłoś czyniących dobro
Fot. Pixabay

Uhonorowanie osób, firm lub instytucji, które w poprzednim roku aktywnie działały charytatywnie na rzecz potrzebującychto najważniejszy cel poszukiwań „Ludzi Dobrej Woli”. Trwa przyjmowanie zgłoszeń do tego przedsięwzięcia.

W tym roku odbędzie się już XXI edycja gali podczas której zostaną wręczone specjalne statuetki.

W latach 2020-2022 z powodu pandemii oraz wybuchu wojny na Ukrainie, przeprowadzenie konkursu było zawieszone. W tym czasie wpłynęły jednak wnioski o uhonorowanie wyjątkowych osób. Zostaną one rozpatrzone podczas tegorocznej edycji.

– Tytuł przyznawany jest za bezpłatną i bezinteresowną działalność społeczną w Olsztynie, za okres ubiegłego roku kalendarzowego, bez względu na miejsce działania i zamieszkania podmiotu wspierającego – przypomina zastępca prezydenta Olsztyna, Ewa Kaliszuk. – Zgłaszający może nominować dowolną liczbę kandydatów.

Kapituła, pod honorowym przewodnictwem prezydenta Olsztyna, czeka na zgłoszenia jeszcze do 30 września.

Uroczystość, podczas której wręczone zostaną Statuetki, odbędzie się w październiku.

Print Friendly, PDF & Email