Olsztyn: Wspierają osoby z dysfunkcją wzroku

Olsztyn: Wspierają osoby z dysfunkcją wzroku
Fot. materiały prasowe

W olsztyńskim Tyflopunkcie Fundacji Szansa dla Niewidomych realizowany jest projekt „Proaktywna i nowoczesna rehabilitacja szansą na rozwój osób z dysfunkcją wzroku w województwie warmińsko – mazurskim”.

W ramach zajęć beneficjenci uczą się obsługi telefonów z udźwiękowieniem oraz powiększeniem, korzystają ze wsparcia trenera oraz grupy samopomocowej, a także poznają nowoczesne sprzęty tyflorehabilitacyjne.

W najbliższym czasie przewidziane są również warsztaty z dietetykiem oraz spotkania kulturalne w teatrze i filharmonii.

Sfinansowano ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Print Friendly, PDF & Email