Olsztyn: Szukają ludzi dobrej woli

Olsztyn: Szukają ludzi dobrej woli
Fot. mat. prasowe

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji wyjątkowego przedsięwzięcia. W tym roku odbędzie się już XXI edycja gali.

Celem poszukiwań „Ludzi Dobrej Woli” jest uhonorowanie osób, firm lub instytucji, które w poprzednim roku aktywnie działały charytatywnie na rzecz potrzebujących. Kapituła, pod honorowym przewodnictwem prezydenta Olsztyna, czeka na zgłoszenia do 19 marca.

– Tytuł przyznawany jest za bezpłatną i bezinteresowną działalność społeczną w Olsztynie, za okres ubiegłego roku kalendarzowego, bez względu na miejsce działania i zamieszkania podmiotu wspierającego – przypomina zastępca prezydenta Olsztyna, Ewa Kaliszuk. – Zgłaszający może nominować dowolną liczbę kandydatów. Kapituła spośród nominowanych i w uznaniu zasług w zakresie niesienia szeroko rozumianego wsparcia dokonuje wyboru Darczyńców, którzy podczas uroczystej Gali honorowani są statuetką „Ludzie Dobrej Woli”.

Pomysł uroczystego publicznego podziękowania darczyńcom za bezinteresowny gest dobrej woli zrodził się w 1998 roku podczas rozbudowy bazy Schroniska dla Bezdomnych i konieczności wyposażenia tej placówki. Wówczas odbyło się pierwsze spotkanie z osobami o dobrym sercu, które zapoczątkowało tradycję corocznej uroczystej gali poświęconej „Ludziom Dobrej Woli” i powstaniu Kapituły Wielkiego Serca.

W latach 2020-2022 z powodu pandemii oraz wybuchu wojny na Ukrainie, przeprowadzenie konkursu było zawieszone. W tym czasie wpłynęły jednak wnioski o uhonorowanie wyjątkowych osób. Zostaną one rozpatrzone podczas tegorocznej edycji.

Tegoroczna edycja odbywa się pod patronatem Gazety Wyborczej Olsztyn, Polskiego Radia Olsztyn, Radia UWM FM, Życia Olsztyna.

Uroczystość, podczas której wręczone zostaną Statuetki odbędzie się w październiku.

DO POBRANIA

formularz zgłoszeń

Print Friendly, PDF & Email