Olsztyn: Siłownia Pamięci - trenuj pamięć z bliskimi

Olsztyn: Siłownia Pamięci - trenuj pamięć z bliskimi
Fot. pixabay.com

Zaburzenia pamięci w wieku senioralnym mogą mieć różny charakter i przebiegać z różnym natężeniem – od niewielkich kłopotów z pamięcią, aż po choroby otępienne, które są jedną z najczęstszych przyczyn niesamodzielności osób starszych.

W Polsce ponad 80 proc. niesamodzielnych seniorów pozostaje pod opieką rodziny. Najczęściej opiekunami są współmałżonkowie oraz dzieci i to oni każdego dnia dokładają starań o zdrowie i samopoczucie swoich podopiecznych. Właśnie z myślą o takich rodzinach i seniorach cierpiących na zespoły otępienne lub łagodne zaburzenia poznawcze spowodowane wiekiem, depresją, zaburzeniami lękowymi czy somatycznymi powstały nowe materiały do treningu funkcji poznawczych.

– Do tej pory oferowaliśmy w ramach Siłowni Pamięci bezpłatne materiały umożliwiające treningi umysłu dla seniorów w formie zajęć grupowych w różnego rodzaju placówkach, jak również treningi indywidualne wykonywane samodzielnie przez seniorów w domu – mówi Agata Bluj z Fundacji Stocznia. Teraz udostępniamy najnowszą publikację, treningi umysłu dla osób starszych wykonywane w parach, np. z członkiem rodziny.

Materiały skierowane są do wszystkich osób, które chciałyby wzbogacić codzienną opiekę nad seniorem – niezależnie od doświadczenia czy też przestrzeni działania. Z powodzeniem mogą z nich korzystać zarówno terapeuci w domach dziennego pobytu, jak i członkowie rodzin sprawujący opiekę nad osobami starszymi w domu.

Na publikację składa się wstęp wprowadzający w tematykę treningów umysłu dla osób z zaburzeniami poznawczymi, wskazówki jak i ile pracować z seniorem oraz gotowe scenariusze treningów – ćwiczenia i karty pracy.

– Scenariusze treningów przygotowaliśmy tak, by możliwe było ich dostosowanie do różnej kondycji poznawczej osób starszych – dodaje Agata Bluj z Fundacji Stocznia. – W tym celu wprowadziliśmy gradację trudności ćwiczeń składających się na każdy trening. Dzięki temu zarówno seniorzy w dobrym zdrowiu, jak i cierpiący na bardziej zaawansowane formy chorób otępiennych będą mogli skorzystać z terapeutycznego efektu treningu umysłu, czerpiąc przy tym satysfakcję z rozwiązanych zadań.

Przygotowane w ramach Siłowni Pamięci zajęcia mają na celu:

* aktywizację poznawczą osoby starszej,

* zbudowanie i wzmocnienie relacji z opiekunem,

* redukcję trudnych zachowań,

* poprawę emocjonalnego funkcjonowania seniora (polepszenie nastroju, zmniejszenie niepokoju).

W materiałach wykorzystane są różne metody treningów pamięci, orientacji w rzeczywistości i terapii reminiscencyjnej. Wykonywanie poszczególnych zadań ma na celu wzmacnianie percepcji, uwagi, pamięci, orientacji wzrokowo-przestrzennej i umiejętności językowych.

– Trenować umysł powinniśmy całe życie – mówi Agata Bluj z Fundacji Stocznia. – Kompleksowa i systematyczna aktywizacja funkcji poznawczych pozwala opóźnić objawy demencji nawet o 5 lat! Regularne treningi pamięci przyczyniają się do wytwarzania nowych połączeń synaptycznych, a zatem poprawy sprawności przewodzenia bodźców. Najnowsze badania wskazują, że ćwiczenia poznawcze zwiększają przepływ krwi w mózgu o prawie 8 proc.

Projekt Siłownia Pamięci prowadzi Fundacja Stocznia. Wszystkie materiały są bezpłatne i udostępnione w formie plików PDF.

Print Friendly, PDF & Email