Olsztyn: Prof. Jerzy Przyborowski nowym rektorem UWM

Olsztyn: Prof. Jerzy Przyborowski nowym rektorem UWM
Fot. UWM w Olsztynie (Facebook)

Prof. Jerzy Przyborowski został w środę wybrany nowym rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Urząd obejmie 1 września. Do tej pory pełnił funkcję prorektora ds. kształcenia i studentów.

Nowego rektora UWM na kadencję 2020–2024 wybrało uczelniane kolegium elektorów, dysponujące 115 mandatami. Wybory odbyły się poprzez tradycyjne głosowanie przy urnie wyborczej, z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Ich termin został przełożony z 28 kwietnia z powodu pandemii COVID 19.

Kandydatami na stanowisko rektora byli dotychczasowy prorektor ds. kształcenia i studentów prof. Jerzy Przyborowski oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. Jarosław Dobkowski.

Na Przyborowskiego głosowało 90 elektorów, jego konkurenta poparło 15 osób. W sumie oddano 107 głosów, w tym jeden nieważny i jeden wstrzymujący się.

Po ogłoszeniu wyników rektor-elekt powiedział, że kampania wyborcza toczyła się w dobrym stylu i skupiała na sprawach najważniejszych dla uczelni i społeczności akademickiej.

Podkreślił, że olsztyńska uczelnia jest gwarantem stabilności i rozwoju całego regionu Warmii i Mazur. – Chcemy być uniwersytetem, który liczy się w kraju i na świecie bez wątpienia, ale jednak dla tej naszej małej ojczyzny jest on instytucją nieocenioną – stwierdził.

Prof. Przyborowski był dotychczas prorektorem ds. kształcenia i studentów. Nowy urząd obejmie 1 września. Na stanowisku rektora zastąpi prof. Ryszarda Góreckiego, który pełnił tę funkcję w sumie przez pięć kadencji – w latach 1999–2008 i 2012-2020.

Ma 55 lat, pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa. Kieruje Międzykatedralną Pracownią Biotechnologii Roślin na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Prowadzi badania z zakresu biotechnologii roślin uprawnych (genetyki molekularnej i roślinnych kultur in vitro) oraz hodowli roślin. W dorobku naukowym ma 41 oryginalnych prac twórczych i 23 komunikaty naukowe. Jest współautorem książki i dwóch skryptów.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie to największa uczelnia w regionie. Ma 15 wydziałów. Zatrudnia blisko 3,1 tys. pracowników, w tym ponad 1,7 tys. nauczycieli akademickich, wśród których jest 666 profesorów i doktorów habilitowanych.

Marcin Boguszewski
Źródło: PAP – Nauka w Polsce
Fot. UWM w Olsztynie (Facebook)
Print Friendly, PDF & Email