Olsztyn: Ośmiu Wspaniałych!

Olsztyn: Ośmiu Wspaniałych!
Fot. mat. prasowe

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” rozstrzygnięty. To konkurs dla nastolatków, który podkreśla ich działania na rzecz słabszych i potrzebujących, wymagających opieki, pomoc koleżankom i kolegom.

„Wspaniali” to młodzi ludzie, którzy budują lepszy, bardziej humanitarny świat, a przez pomoc innym stają się wzorem do naśladowania. To uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy promują pozytywne postawy i działają na rzecz rówieśników, sąsiadów, osiedla, szkoły czy klasy.

– To co robicie teraz ma wyjątkową wagę i jest niesamowite – mówi prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. – Przed nami wszystkimi wiele wyzwań, ale to przede wszystkim Wy będziecie musieli zadbać o przyszłość własną oraz kolejnych pokoleń. Dziękuję Wam za aktywność. Podążajcie drogą aktywności i mądrości, którymi na co dzień się wykazujecie.

Po wnikliwej analizie zgłoszeń jury jednogłośnie, że Olsztyn na ogólnopolskim szczeblu konkursu będzie reprezentować Aleksandra Horoszko.

To uczennica klasy maturalnej II Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie, dwukrotna stypendystka Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne. Przewodnicząca Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki, Ambasadorka Unijnego Dialogu Młodzieżowego.

Aleksandra od najmłodszych lat angażowała się w pomoc potrzebującym. Tak jest do dziś. Wśród jej aktywności są m.in. zbiórka na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Tomarynach, sprzątanie lasu miejskiego, zbiórka nakrętek i makulatury w akcji „Góra Grosza”. W liceum angażowała się w liczne akcje patriotyczne, które miały na celu propagować cenne wartości obywatelskie.

W kategorii grupowej laureatem zostało Szkolne Koło Wolontariatu w Zespole Szkół Samochodowych. Poza tym przyznano wyróżnienia. W kategorii indywidualnej Ósemka Junior (uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej) jury jednogłośnie wyróżniło Weronikę Górzyńską. Natomiast w kategorii Ósemka Senior (uczniowie klas 1-5 szkoły  ponadpodstawowej) członkowie Komitetu postanowili przyznać szczególne wyróżnienie Konradowi Zacharskiemu i Mengfan Xu.

Celem konkursu jest wyłanianie i promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży, przeciwdziałanie przemocy i agresji oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu.

Ogólnopolski finał odbędzie się od 2 do 4 czerwca w Warszawie.

Print Friendly, PDF & Email