Olsztyn: Można składać wnioski o dodatek elektryczny

Olsztyn: Można składać wnioski o dodatek elektryczny
Fot. Markus Spiske / Pexels

Przyjmowaniem dokumentów zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie. Uprawnieni mogą wystąpić o takie wsparcie do 1 lutego następnego roku.

Dodatek jest jednorazowym wsparciem tych odbiorców, których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Ma to poprawić ich sytuację w związku z wysokimi cenami prądu.

W zależności od zużycia energii elektrycznej, zostanie wypłacony gospodarstwom domowym dodatek w różnej wysokości. Jeśli w 2021 roku zużycie nie przekroczyło pięciu MWh, kwota dodatku wyniesie 1000 złotych. Jeśli było większe – wówczas wypłacone zostanie 1,5 tys. zł.

Dodatek nie przysługuje gospodarstwom, w których wykorzystywana jest fotowoltaika. Poza tym nie będzie wypłacony tym, którzy skorzystali z dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła (pelet drzewny, drewno kawałkowe, skroplony gaz LPG, olej opałowy).

Wnioski o dodatek elektryczny będą przyjmowane do 1 lutego 2023 roku, natomiast wypłaty zaplanowano do końca marca następnego roku.

Szczegółowe informacje oraz wniosek są na stronach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Print Friendly, PDF & Email