Olsztyn: MOPS zmienia zasady obsługi

Olsztyn: MOPS zmienia zasady obsługi
Fot. materiały prasowe

Podobnie, jak szereg instytucji, także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogranicza bezpośrednią obsługę interesantów. Podyktowane to jest zwiększającą się liczbą zarażeń koronawirusem.

Zapewnienie bezpieczeństwa klientów oraz pracowników – to teraz jedno z większych wyzwań. Aby zminimalizować możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa, olsztyński MOPS zdecydował o zmianie sposobu obsługi interesantów w Centrum Informacji przy al. Piłsudskiego 61A.

Sugerowane sposoby kontaktu z instytucją:
* za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, Al. M. J. Piłsudskiego 61 A, 10-449 Olsztyn z dopiskiem Dział Świadczeń Rodzinnych (w sprawach zasiłków rodzinnych świadczeń 500+, 300+ funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń opiekuńczych);
* za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej poprzez profil zaufany ePUAP;
* pozostawienie czytelnie wypełnionej i zakopertowanej korespondencji w urnie wystawionej przy sali obsługi klienta Al. M. J. Piłsudskiego 61 A, 10-449 Olsztyn (dostęp do urny w godzinach 7:30-15:00).

W pilnych sprawach, w których konieczne jest osobiste stawiennictwo, należy wcześniej telefonicznie umówić wizytę:
* w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń 500+, 300+ funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych
89-534-29-05
89-534-29-06
89-533-16-41
89-533-36-30
* w sprawach pomocy społecznej  
89-533-04-72

– W godzinach 10:00-10:30 oraz 11:45-12:15 zaplanowane są przerwy, podczas których będziemy przeprowadzać dezynfekcję – informuje dyrektor MOPS w Olsztynie, Elżbieta Skaskiewicz.

W Centrum Informacji będą obsługiwani wcześniej umówieni klienci. Są oni zobowiązani do  przestrzegania zaleceń dotyczących zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

Print Friendly, PDF & Email