Olsztyn: Jest nowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Olsztyn: Jest nowa Rada Działalności Pożytku Publicznego
Fot. UM Olsztyn

Prezydent Olsztyna powołał Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego na nową 3-letnią kadencję. Na pierwszym posiedzeniu wręczył członkom nowej rady dokumenty powołania.

GRDPP jest organem opiniodawczo-doradczym, o charakterze pomocniczym dla prezydenta Olsztyna. Wśród jej najważniejszych zadań jest opiniowanie projektów strategii, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego czy udzielanie pomocy w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną.

– Jestem otwarty na sugestie i opinie Rady – powiedział prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. – To niezwykle istotny organ, a dyskusja między fachowcami oraz ich wsparcie to gwarancja ścieżki wypracowywania najlepszych rozwiązań.

W skład rady wchodzi 12 osób. Sześciu swoich przedstawicieli mają organizacje pozarządowe, a po trzech – radni Rady Miasta Olsztyna oraz przedstawiciele Prezydenta Olsztyna.

Aktualny skład rady:
1) Danuta Krzywosz – przedstawicielka organizacji pozarządowych,
2) Zdzisława Łukaszewska– przedstawicielka organizacji pozarządowych,
3) Jerzy Klemens Kowalewicz – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
4) Jerzy Macek – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
5) Mateusz Dobkowski – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
6) Piotr Duliszewski– przedstawiciel organizacji pozarządowych,
7) Nelly Antosz – przedstawicielka Rady Miasta Olsztyna,
8) Mirosław Arczak – przedstawiciel Rady Miasta Olsztyna,
9) Krystyna Flis – przedstawicielka Rady Miasta Olsztyna,
10) Zenona Ćwiklińska– przedstawicielka Prezydenta Olsztyna,
11) Paulina Żukowska– przedstawicielka Prezydenta Olsztyna,
12) Bartosz Kamiński– przedstawiciel Prezydenta Olsztyna

Rada wybrała ze swojego grona przewodniczącą, którą została Zdzisława Łukaszewska i wiceprzewodniczącego, który został Mirosław Arczak.

Podczas spotkania przedstawiciele Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna wraz z prezydentem miasta i jego zastępczynią Ewą Kaliszuk wręczyli nagrodę za Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowych w 2021 roku. Dostał ją Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Print Friendly, PDF & Email