Olsztyn: Informacja SMS lub e-mail z Urzędu Miasta

Olsztyn: Informacja SMS lub e-mail z Urzędu Miasta
Fot. Pixabay

Urząd Miasta w Olsztynie rozwija cyfrowe usługi skierowane do mieszkańców miasta. Dzięki temu sprawniej można załatwiać urzędowe formalności lub zdobyć istotne informacje.

Na przełomie września i października planowane jest uruchomienie usługi powiadomień SMS-owych oraz e-mail w zakresie informacji o zaległościach oraz zbliżających się terminach płatności z tytułu podatków i opłat  (np. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Włączenie funkcji powiadomień związane jest z wdrożeniem w Gminie Olsztyn Systemu Finansowo-Księgowego, powstającego w trakcie realizacji Projektu „Cyfrowy Olsztyn”. Jego koordynacją zajmuje się Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna (CIUWO).

– To kolejny krok na drodze do cyfryzacji usług oferowanych w naszej gminie – wskazuje prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. – Rozwój cyfrowych usług to działanie wpisane w strategię rozwoju miasta. Jako samorząd dostrzegamy potencjał tkwiący w informatyzacji kolejnych obszarów funkcjonowania urzędu. Pozwala ona na bardziej efektywną realizację wielu działań, które do tej pory wykonywane były w sposób tradycyjny.

Docelowo system powiadomień zostanie zastosowany także w zakresie należności niepodatkowych, dzięki czemu możliwe będzie otrzymywanie powiadomień o zbliżającym się lub przekroczonym terminie płatności np. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

– Teraz te informacje dostępne są po zalogowaniu do platformy Elektroniczne Płatności Olsztyna – przypomina dyrektor Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, Paweł Witkowski. – Włączenie powiadomień SMS-owych oraz e-mail to wygodne rozwiązanie. Będą one wysyłane z odpowiednim wyprzedzeniem, dzięki czemu do minimum ograniczona zostanie możliwość przeoczenia przez mieszkańców nadchodzącego terminu płatności zobowiązań.

W przyszłości system powiadomień zostanie rozbudowany, obejmując tym samym kolejne obszary funkcjonowania urzędu. Z tego powodu warto już dziś zdecydować się na uruchomienie powiadomień na numer telefonu lub e-mail.

Aby otrzymywać powiadomienia z Urzędu Miasta Olsztyna wystarczy złożyć oświadczenie z informacją w zakresie jakich obszarów (ze wskazaniem: podatki i opłaty, gospodarowanie odpadami komunalnymi, użytkowanie wieczyste gruntu lub pozostałe)  oraz  na jaki numer telefonu lub adres e-mail należy kierować wspomniane powiadomienia.

Oświadczenie może zostać złożone w formie pisemnej (w Kancelarii Ogólnej Urzędu) lub elektronicznej (dostarczone przy wykorzystaniu skrzynki ePUAP: /urzadmiastaolsztyn/SkrytkaESP).

Print Friendly, PDF & Email