II Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów

II Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów
Fot. Adminstrator

Jesteś przedstawicielem istniejącej lub powstającej rady seniorów? Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko–Mazurskiego zaprasza zainteresowanych tą tematyką, na II Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów.

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko–Mazurskiego FOSa od wielu lat towarzyszy środowiskom seniorskim regionu w procesie przemian, rozwoju, samoorganizacji, pracy na rzecz podniesienia jakości życia osób starszych.

– Byliśmy m.in. jednym z inicjatorów i współautorów Polityki Senioralnej Województwa Warmińsko–Mazurskiego na lata 2014–2020. Promujemy i wdrażamy szereg jej zapisów, m.in. w celu 2.5. Rozwój rzecznictwa interesów osób starszych oraz Działaniu 2.5.1. Powoływanie gminnych/powiatowych i wojewódzkiej rady seniorów. – informuje FOS. – Jednym ze stale obecnych wyzwań jest aktywizacja obywatelska osób starszych. Z kolei jedną z dróg budowy i rozwoju tej aktywności jest możliwość tworzenia rad seniorów. Wierzymy, że powstałe i działające w demokratyczny sposób rady to upodmiotowienie środowisk seniorskich.

Podczas spotkania poruszone zostaną tematy związane ze współpracą rad seniorów (wojewódzką i gminnymi), stan wdrażania regionalnej polityki senioralnej, budowa lokalnych systemów polityki.

Wydarzenie odbędzie się w hotelu Villa Pallas (ul. Żołnierska 4) w Olsztynie, w dniach 27 i 28 listopada 2018 r. Zaplanowano Spotkanie rad seniorów (27 listopada) oraz spotkanie Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko–Mazurskiego (27 i 28 listopada). Dla osób spoza Olsztyna organizatorzy zapewniają nocleg. Liczba miejsc jest jednak ograniczona (o możliwości skorzystania z noclegu decyduje kolejność zgłoszeń).

W związku z ograniczoną liczbą miejsc organizatorzy proszą o przesłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego odpowiednio na pierwszą lub obie części spotkania na adres: p.karwowska@federacjafosa.pl do 21 listopada do godziny 12:00.

Szczegółowe informacje na temat udziału w spotkaniu można uzyskać u koordynatorki projektu Pauliny Karwowskiej, pisząc na podany wyżej adres mailowy lub pod numerem tel. 503 466 700.

Źrodło: ocop.olsztyn.pl

Wersja oryginalna wpisu dostępna pod adresem http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk=19237

Print Friendly, PDF & Email