Olsztyn: Dodatek węglowy - gdzie złożyć wniosek?

Olsztyn: Dodatek węglowy - gdzie złożyć wniosek?
Fot. Pixabay

Od czwartku, 18.08. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie przyjmuje wnioski o dodatek węglowy. Można je też składać w wersji on line, za pośrednictwem e-puapu.

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Otrzymają go również właściciele tych gospodarstw, którzy zdążyli już zakupić węgiel. 

– Aby otrzymać dodatek węglowy należy złożyć do nas prawidłowo wypełniony wniosek – mówi Elżbieta Skaskiewicz, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie. – Przy dodatku węglowym nie obowiązuje próg dochodowy. Jednorazowe świadczenie jest przyznawane po rozpatrzeniu prawidłowo złożonego wniosku.

Dodatek węglowy przysługuje również mieszkańcom budynków wielorodzinnych, którzy kupują opał do kotłowni w ramach wspólnoty mieszkaniowej. Wówczas każde gospodarstwo domowe powinno indywidualnie wystąpić o dodatek węglowy. Jeśli kotłownię w budynku obsługuje podmiot zewnętrzny/przedsiębiorstwo, takiemu podmiotowi zewnętrznemu/przedsiębiorstwu dodatek węglowy nie przysługuje.

– Gospodarstwom domowym mającym inne źródła ogrzewania, m.in. piece gazowe, piece zasilane drewnem, lub czy kotły olejowe na razie nie przysługuje świadczenie. Ale ustawodawca zapowiada, że we wrześniu powinny zostać opublikowane przepisy, które będą regulowały również dopłaty dla takich gospodarstw – dodaje Skaskiewicz – jeśli tak się stanie, będziemy informować naszych mieszkańców na bieżąco.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można pobrać stąd. Aby otrzymać świadczenie wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ulicy Piłsudskiego 61A, lub on line, za pośrednictwem e-puapu. Termin przyjmowania wniosków mija 30 listopada 2022 r.

Print Friendly, PDF & Email