Olsztyn: Bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży

Olsztyn: Bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży
Fot. Rafał Sułek

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, przypomina że od 1 września 2019 roku obowiązuje uchwała uprawniająca dzieci i młodzież do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.  

Ulga dotyczy dzieci (od ukończenia 4 roku życia) i młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych na terenie Olsztyna, których rodzice lub opiekunowie  prawni zamieszkują na terenie Olsztyna i rozliczają się z podatku  dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie.

W przypadku posiadania Olsztyńskiej Karty Miejskiej, ulga zapisywana jest na OKM wydanej na podstawie okazania legitymacji szkolnej (rocznik 2007 świadectwo szkolne lub legitymacja podbita na 2022 rok – wzór Dz.U. z 2018 r. poz. 939):

„A”

  1. a) kopii pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą Urzędu Skarbowego w Olsztynie lub
  2. b) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w Olsztynie potwierdzającego fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (adres w zaświadczeniu) lub
  3. c) Urzędowego Potwierdzenia Odbioru z Urzędu Skarbowego w Olsztynie wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego (w przypadku składania PIT drogą elektroniczną) – za poprzedni rok kalendarzowy, złożone przez rodzica/ów lub opiekuna/ów prawnych dziecka.

W przypadku składania wniosku o kartę po raz pierwszy, dodatkowo wymagane są:

1) legitymacja szkolna – rocznik 2007 świadectwo szkolne lub legitymacja podbita na 2022 rok;

2) dzieci 4-7 lat – dokument potwierdzający wiek dziecka;

3) wybrany dokument z punktu „A” (patrz wyżej). 

Warunkiem skorzystania z ulgi jest posiadanie OKM, na której będzie zapisany bezpłatny bilet. W tym celu zapraszamy do Punktów Obsługi Klienta ZDZiT.

Print Friendly, PDF & Email