Olsztyn: Będzie wsparcie dla seniorów

Olsztyn: Będzie wsparcie dla seniorów
Fot. Andrea Piacquadio / Pexels

Samorząd Olsztyna przystąpił do programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok. Za realizację przedsięwzięcia będzie odpowiadać Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Program jest odpowiedzią na wyzwania związane z zachodzącymi procesami demograficznymi. Jest także elementem działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek, stan zdrowia oraz uwzględnia potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19.

– Dzięki realizacji programu seniorzy uzyskają poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania – mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, Elżbieta Skaskiewicz.

Program skierowany jest osób w wieku 65 lat i starszych z terenu miasta Olsztyna, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Przedsięwzięcie składa się z dwóch części:

  • Moduł I – angażujący do jego realizacji wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
  • Moduł II – wspierający gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. opieki na odległość mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. To opaski bezpieczeństwa dla seniorów.

Wartość olsztyńskiego programu, to niemal 130 tys. złotych. Działania w 80 proc. będą finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Pozostałe 20 proc. zapewnia samorząd Olsztyna.

W poprzednim roku taką opieką zostało objętych ok. 160 osób. W bieżącym roku planowana jest opieka nad 200 osobami.

Print Friendly, PDF & Email