Olsztyn: Aktywizacja osób z dysfunkcją wzroku

Olsztyn: Aktywizacja osób z dysfunkcją wzroku
Fot. pexels.com

Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski realizuje ze środków PFRON projekt pn.: „Aktywizacja społeczna osób niewidomych i słabowidzących”, w ramach którego przewidziano szkolenia dla 30 osób.

W projekcie zaplanowano dwa szkolenia, każde dla 30 osób, w terminach 10-16.04.2021 r. oraz 17-23.04.2021 r. Prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę szkolenia będą obejmować tematykę czynności dla codziennego oraz obsługi smartfona, a także arteterapię i florystykę.

W szkoleniach mogą wziąć udział pełnoletnie osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Spotkania odbędą się w Olsztynie.

Każdy zainteresowany udziałem w projekcie może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (który zostanie oceniony przez Komisję Rekrutacyjną) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane są do podpisania wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym list obecności, rejestru udzielonego wsparcia i innych, a w trakcie szkolenia przestrzegania regulaminu i czynnego udziału w zajęciach.

Oprac. Red. / PZN Okręg Warmińsko-Mazurski / pznolsztyn.pl
Print Friendly, PDF & Email