„Ogrody Starości” w Galerii EL

„Ogrody Starości” w Galerii EL
Fot. Pixabay

Jesień za oknami skłania do refleksji nad tematem często unikanym – jesienią życia z mnogością jej aspektów, wyzwań, codziennością. Taka refleksja towarzyszyła właśnie twórcom najnowszej wystawy, której wernisaż odbędzie się w piątek (16.10) o godz. 18:00 w Centrum Sztuki Galeria EL.

Słowo „starość” niemal we wszystkich dzisiejszych społeczeństwach zostało symbolicznie wyalienowane z publicznej dyskusji. Powoduje to, że często potrzeby seniorów umykają planistom, architektom, artystom czy mediom. Starsze osoby spotykają się z wieloma problemami, czują się niechciane w przestrzeni publicznej, nieprzydatne dla kapitalistycznej machiny kiedy przestają wykonywać pracę zarobkową. Często schronienie daje im ogród przydomowy czy działka. Miejsca te stają się przedłużeniem własnego domu, przestrzenią wytchnienia, ale też pracy, ku której seniorzy zwracają się, gdy nie mogą już dłużej aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Koniec końców ogrody i działki stają się miejscami, w których dana osoba czuje się dobrze, bo gospodaruje nimi wedle swoich zasad.

Nad tematem starzenia się społeczeństw oraz rolą i znaczeniem samego ogrodu w tym procesie zastanawia się Maciej Aleksandrowicz wraz z zaproszonymi przez niego do części „badawczo-społecznej” wystawy gośćmi.

Wernisaż wystawy zaplanowano na piątek (16.10) o godz. 18:00 (wstęp wolny). Czas trwania wystawy 17.10.2020 – 10.01.2020. Kuratorzy: Adrianna Ronżewska-Kotyńska, Maciej Aleksandrowicz.

W nawie głównej i prezbiterium Galerii EL zaprezentowana zostanie indywidualna wystawa Macieja Aleksandrowicza, składająca się z dwóch monumentalnych instalacji. Natomiast w przestrzeni krużganka i na dziedzińcu Galerii widzowie będą mogli zapoznać się z częścią „badawczo-społeczną” wystawy, złożoną z prac artystów, architektów i projektantów zaproszonych przez Aleksandrowicza, którzy pochylają się nad istotnymi społecznymi problemami związanymi ze starzeniem się społeczeństwa.

Print Friendly, PDF & Email