Ogłoszenie XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi”

Ogłoszenie XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi”
Fot. Pixabay

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XVIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu ,,Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zagadnienie niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym oraz Konkurs na projekty kół naukowych w obszarze zagadnienia niepełnosprawności.

W konkursie mogą wziąć udział absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie oraz koła naukowe zarejestrowane przez rektora uczelni jako organizacje studenckie, w których działa minimum 5 członków i są aktywne na dzień złożenia zgłoszenia do Konkursu. Konkursem objęte są: prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu. Prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej. W przypadku projektów kół naukowych, pracę do konkursu może zgłosić opiekun naukowy w porozumieniu z dziekanem wydziału. Wszystkie prace przesłane na konkurs muszą spełniać wymogi dostępności  określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Prace wraz z załącznikami należy przesłać elektronicznie (wersja pdf) na adres konkurs@pfron.org.pl do 1 lipca 2022 roku.

Dla laureatów przewidziano nagrody finansowe. Więcej szczegółów oraz dokumentacja potrzebna do zgłoszenia znajduje się TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email