Odpady komunalne: najczęstsze pytania i odpowiedzi

Odpady komunalne: najczęstsze pytania i odpowiedzi
Fot. pixabay.com

W życie weszły nowe stawki, jakie należy regulować za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 kwietnia (czwartek) opłaty naliczane są w zależności od ilości zużytej wody.

Decyzja o zmianie systemu została podjęta w poprzednim roku. Z szacunków wynikało, że za odbiór odpadów nie płaciło ok. 20 tys. mieszkańców. Dlatego konieczne było uszczelnienie systemu.

– Nie ma rozwiązania idealnego, ale to wydaje się najbardziej sprawiedliwe – przyznaje dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna, Zdzisław Zdanowski. – Każda osoba zamieszkująca nieruchomość generuje bowiem zużycie wody. Nie może być tak, że osoby uczciwe, które zadeklarowały się płacą za tych, którzy uchylają się od opłat za odbiór śmieci. Przy metodzie za wodę zapłaci każdy, bo każdy produkuje śmieci.

Warto pamiętać, że system gospodarowania odpadami komunalnymi musi sam się finansować. To oznacza, że gmina nie może do niego dopłacać, ale nie może też na nim zarabiać. Poza tym ustawodawca wskazał cztery metody naliczania opłat (od osoby, od zużycia wody, od powierzchni lokalu lub ryczałtem od gospodarstwa domowego). To znaczy, że nie sposobu, w którym stawka uzależniona jest od ilości odpadów, a jedynie takie, które mogą potwierdzać zamieszkiwanie na nieruchomości.

Nowe deklaracje mieszkańcy domków jednorodzinnych są zobowiązani złożyć do 10 maja. W imieniu zamieszkujących wspólnoty mieszkaniowe lub spółdzielnie – zrobią to zarządcy.

Przedstawiamy najczęściej pojawiające się w ostatnim czasie pytania i wątpliwości oraz odpowiedzi na nie.

*** Gdzie można składać deklarację?
Droga jest identyczna, jak w przypadku każdego innego pisma urzędowego. Można to zrobić elektronicznie za pośrednictwem ePUAP-u lub miejskiego portalu eDeklaracje. Poza tym dokument można dostarczyć tradycyjną pocztą lub wrzucić do specjalnie ustawionej urny w budynku ratusza przy pl. Jana Pawła II 1.

*** Co muszę dołączyć do deklaracji?
Na pewno należy dołączyć kopię faktury z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, na której określone jest średnie miesięczne zużycie wody z ostatnich 12 miesięcy. To ważne. Apelujemy, by nie wyliczać tej wielkości samemu ani dołączać kopii kilku faktur wstecz.
Osoby uprawnione do ulg w opłatach na podstawie Karty Dużej Rodziny – kopie kart Dużej Rodziny (niezależnie od tego, czy to olsztyńska, czy ogólnopolska karta). Osoby posiadające przydomowy biokompostownik nie muszą tego udowadniać. Należy jednak pamiętać, że od tych którzy mają ulgę za kompostownik nie będą odbierane brązowe worki z odpadami bio. Takie nieruchomości zgodnie z ustawą, mogą być kontrolowane, a w przypadku stwierdzenia braku kompostownika  – ulga zostanie zabrana na pół roku. Uwaga! Kompostownikiem nie jest sterta liści na ziemi, powinien to być jakiś pojemnik, skrzynia.
Na deklaracji określone jest, jakie dokumenty są obowiązkowe, a które mogą być dołączone w miarę potrzeb.

*** Czy istnieje możliwość, aby weryfikować deklaracje w inny sposób? Czy ratusz sam nie może pozyskać odpowiednich danych z PWiK-u?
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie urząd miasta nie może nic zrobić z pominięciem właściciela nieruchomości. A zatem to każdy z mieszkańców domków jednorodzinnych, a w przypadku budownictwa wielorodzinnego – administrator, jest zobowiązany do złożenia deklaracji na temat średniego zużycia wody.  Nawet w poprzednim systemie (w odniesieniu do liczby osób zamieszkujących nieruchomość) taką deklarację składał właściciel lub administrator nieruchomości.
Dlatego pracownicy wodociągów bezpośrednio wysyłają mieszkańcom informację o średnim zużyciu, żeby oni sami nie musieli szukać faktur z całego roku i dokonywać takich obliczeń i mogli w łatwy sposób złożyć deklaracje.

*** Wiadomo, że zużycie wody nie jest jednakowe. Czy muszę teraz składać deklarację co miesiąc?
Celowo pod uwagę brane jest średniomiesięczne zużycie z minionych 12 miesięcy, a nie bieżące zużycie wody, żeby zminimalizować konieczność zmian deklaracji.

*** Czy deklarację składa się co roku?
Zmianę deklaracji składać można każdorazowo po otrzymaniu nowego rozliczenia przez PWiK z wyliczeniem nowego średniomiesięcznego zużycia, jeżeli jest większe lub mniejsze niż poprzednie.

***Czy woda ogrodowa jest wliczana do opłaty za śmieci?
Jeśli nieruchomość jest wyposażona w zalegalizowany podlicznik mierzący zużycie wody do podlewania ogrodu, to ta woda nie jest uwzględniona w opłatach za śmieci.

*** Czy muszę deklarować worki do segregacji?
Część E deklaracji dotycząca worków i pojemników na odpady odnosi się tylko do nieruchomości niezamieszkałych, czyli przedsiębiorców.

Informacje o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Olsztynie są na stronie Czysty Olsztyn.

Print Friendly, PDF & Email