Od tego zależy przyszła emerytura. ZUS waloryzuje konta ubezpieczonych

Od tego zależy przyszła emerytura. ZUS waloryzuje konta ubezpieczonych
Fot. mat. prasowe

Jak co roku w czerwcu, aby zrekompensować inflację i uwzględnić procesy gospodarcze, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie waloryzował kapitał emerytalny zgromadzony na kontach ubezpieczonych. Kwoty tam zapisane są podstawą obliczenia wysokości emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego. Rezultat będzie można sprawdzić w Internecie.

Tegoroczny wskaźnik waloryzacji składek wynosi 114,87, co oznacza wzrost o 14,87 proc., a środków na subkoncie 109,91, czyli o 9,91 proc. więcej. Wskaźnik waloryzacji składek w tym roku jest równy nominalnemu wzrostowi przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne w ubiegłym roku. Oznacza to, że składki na ubezpieczenie emerytalne zostaną zwiększone o tę wartość w porównaniu do ubiegłego roku. Wskaźnik waloryzacji środków na subkoncie jest natomiast równy średniorocznej dynamice nominalnego PKB w ostatnich pięciu latach. W ten sposób dostosowuje się zgromadzone środki na subkoncie do zmian w gospodarce, aby uwzględnić inflację i inne czynniki ekonomiczne. W praktyce oznacza to, że środki na subkoncie zwiększane są o pewien procent, aby zachować ich realną wartość w czasie.

Jeśli ktoś zgromadził na koncie w ZUS 450 tys. zł, waloryzacja pozwoli dopisać 66,9 tys. zł, a tym samym powiększyć kapitał do 516,9 tys. zł. Natomiast jeśli ktoś dotąd zgromadził 850 tys. zł w postaci składek i kapitału początkowego, to dzięki waloryzacji stan jego konta zwiększy się o 126,4 tys. zł, do kwoty 976,4 tys. zł.  Kwoty dopisywane do konta mają wymierne przełożenie na wysokość przyszłych świadczeń. W przypadku osoby, która zgromadziła 450 tys. zł kapitału, po waloryzacji  przyszła emerytura będzie wyższa o ponad 250 zł lub 300 zł miesięcznie, zależnie od wieku przejścia na emeryturę. Z kolei osoba, która ma na koncie 850 tys. zł, może otrzymać świadczenia wyższe o ok. 480–580 zł. Wpływ na wysokość emerytury jest proporcjonalny względem pojedynczego roku, jednak zysk z waloryzacji na przestrzeni wielu lat jest wykładniczy, ponieważ waloryzacje kumulują się i działa zasada procentu składanego. Jest to sposób oprocentowania wkładu pieniężnego polegający na tym, że odsetki za dany okres są doliczane do wkładu i w ten sposób „składają się” na zysk wypracowany w następnym okresie.

Dane z waloryzacji rocznych będą udostępnione na profilach ubezpieczonych na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie informacji o stanie konta ubezpieczonego (IoSKU) według stanu na 31 grudnia 2023 r. Znajdzie ją na PUE ZUS każdy urodzony po 31 grudnia 1948 r., kto choćby przez chwilę podlegał pod powszechny system ubezpieczenia społecznego i co za tym idzie, na którego koncie w ZUS zapisano choćby jedną składkę. Z informacji będzie można dowiedzieć się, ile na swoim koncie emerytalnym zgromadziło się składek w wysokości nominalnej oraz ile po przeprowadzanych przez ZUS co roku waloryzacjach.

Od 2020 r, zgodnie z przepisami, Zakład nie wysyła już papierowych listów z informacją, chyba że poprosi o to klient.

Regionalny Rzecznik Prasowy
województwa pomorskiego
Krzysztof Cieszyński
Print Friendly, PDF & Email