Od stycznia bilety czasowe w elbląskiej komunikacji miejskiej

Od stycznia bilety czasowe w elbląskiej komunikacji miejskiej
Fot. RS

Od  1 stycznia 2022 roku mieszkańcy podróżujący komunikacją miejską będą korzystali z biletów czasowych. Zastąpią one dotychczasowe bilety jednorazowe. Nowe bilety będą obowiązywały 45 minut od momentu skasowania lub zakupu – wyjątkiem w tym zakresie jest bilet 1 godzinny dostępny u prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej. Co ważne – w czasie obowiązywania (45 minut lub 1 godzina), nowe bilety umożliwią dowolną liczbę podróży i przesiadek.

Bilety czasowe, podobnie jak wcześniej bilety jednorazowe, będą dostępne:
– w formie papierowej, w tym w biletomatach na przystankach i we wszystkich autobusach,
– w aplikacjach mobilnych (moBILET, SkyCash, MPay, zBiletem),
– na Elbląskich Kartach Miejskich,
– u prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej.

Cennik biletów czasowych

Lp. Nazwa biletu  Strefa I
bilet normalny
Strefa I
bilet ulgowy
Strefa II
bilet normalny
Strefa I
bilet ulgowy
1 Bilet 45-minutowy zakupiony w aplikacji mobilnej1) 2,90 zł 1,45 zł 4,20 zł 2,10 zł
2 Bilet 45-minutowy2) 3,20 zł 1,60 zł 4,20 zł 2,10 zł
3 Bilet 1-godzinny zakupiony u kierowcy3) 4,00 z2,00 zł 5,00 zł 2,50 zł
4 Bilet 45-minutowy grupowy zakupiony u kierowcy 4) 3,20 zł 1,60 zł 4,20 zł 2,10 zł

1), 2), 3), 4) Bilet uprawnia do wielokrotnych przejazdów.
1) Bilet zakupiony w aplikacji mobilnej traci ważność po 45 minutach od zakupu w aplikacji mobilnej.
2) Bilet niedostępny u kierowcy, uprawnia do wielokrotnych przejazdów, traci ważność po 45 minutach od skasowania lub zakupu w aplikacji mobilnej.
3) Bilet dostępny tylko przy zakupie u kierowcy, traci ważność po 60 minutach od zakupu.
4) Bilet dla grup 10 i więcej osób, cena za jedną osobę, traci ważność po 45 minutach od zakupu.

Wysokość opłat za przejazd dla użytkowników EKM

Lp.  Nazwa biletu  bilet normalny
strefa I
bilet ulgowy
strefa I
bilet normalny
strefa II
bilet ulgowy
strefa II
1
Przejazd nieprzekraczający 2 przystanków5)
2,60 zł 1,30 zł
2 Przejazd w czasie 45 minut od rejestracji6) 2,90 zł 1,45 zł 4,20 zł 2,10 zł

5) Dotyczy przejazdów od przystanku „0” do maksymalnie 2-go przystanku. Podczas zarejestrowania wejścia do pojazdu zostanie pobrana kwota odpowiadająca wartości biletu 45-minutowego. Zwrot różnicy pomiędzy wartością biletu 45-minutowego a wartością ceny promocyjnej nastąpi w przypadku zarejestrowania wyjścia z pojazdu. Opłata nie uprawnia do przejazdów wielokrotnych.
6) Opłata zezwala na wielokrotne przejazdy w czasie 45 minut od rejestracji w pierwszym pojeździe. Kartę rejestruje się tylko w pierwszym pojeździe, nie rejestruje się wejścia do kolejnych pojazdów.

O czym należy pamiętać po 1 stycznia?

•    okres ważności biletu czasowego
Bilet czasowy od momentu skasowania/zakupu jest ważny dokładnie taki czas jak określono to w cenniku (45 minut lub 1 godzina). W przypadku przekroczenia czasu jego ważności konieczne jest skasowanie kolejnego biletu.

•    bilety czasowe na elbląskiej karcie miejskiej
Bilet czasowy na 45 minut wymaga przyłożenia EKM do kasownika tylko i wyłącznie w pierwszym pojeździe (przyłożenie EKM w każdym kolejnym pojeździe będzie oznaczało każdorazowo zakup nowego biletu).
Uwaga! Wyjątek ze względu na różnicę w cenach biletów pomiędzy strefą miejską a podmiejską – na liniach podmiejskich (nr 11, 20) i podróży jeszcze w strefie miejskiej konieczne jest zarejestrowanie zarównowejścia jak i wyjścia z pojazdu.

•    stare bilety jednorazowe + bilety uzupełniające
Po 1 stycznia 2022 r. stare, papierowe bilety jednorazowe można będzie kasować tylko z biletami uzupełniającymi dostępnymi w Centrum Obsługi Klienta przy ul. Czerwonego Krzyża 2 oraz w siedzibie Spółki przy ul. Browarnej 90, a także w biletomatach stacjonarnych (płatność kartą i gotówką) i mobilnych (wszystkie autobusy komunikacji miejskiej; płatność tylko kartą).

Bilety okresowe bez zmian

Ceny biletów okresowych komunikacji miejskiej w Elblągu po uproszczeniu taryfy pozostają bez zmian. Elbląskie bilety okresowe to nadal jedne z tańszych biletów tego typu w Polsce. „Miesięczne” to najlepsze rozwiązanie dla osób często korzystających z przejazdów elbląskimi autobusami i tramwajami. Warto przypomnieć, że bilety okresowe dostępne są w szeregu punktów na terenie miasta, w tym także w biletomatach na przystankach. Można je również nabyć poprzez sklep internetowy TUTAJ

Korzystaj z nowoczesnych rozwiązań

Przypominamy jednocześnie mieszkańcom, że dla użytkowników telefonów i urządzeń mobilnych, za pośrednictwem Google Maps oraz aplikacji myBus online (TUTAJ) , możliwe jest sprawdzanie rozkładów jazdy, wyszukiwanie najdogodniejszych  połączeń oraz sprawdzenie rzeczywistej pozycji pojazdu na mapie.

Print Friendly, PDF & Email