Od stycznia 2023 r. nowe kwoty dofinansowania do wynagrodzeń

Od stycznia 2023 r. nowe kwoty dofinansowania do wynagrodzeń
Fot. Marcus Aurelius/pexels

Od okresu sprawozdawczego styczeń 2023 r. obowiązują wyższe kwoty miesięcznych dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych¹

Nowe kwoty wynoszą:

  • 2 400 zł – na pracowników ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności,
  • 1 350 zł – na pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • 500 zł – na pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Jeżeli dofinansowanie dotyczy pracownika ze schorzeniem szczególnym², to powyższe kwoty zwiększa się o:

  • 1 200 zł – na pracowników ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 3600 zł),
  • 900 zł – na pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 2250 zł),
  • 600 zł – na pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 1100 zł).

Kwoty dofinansowania podane powyżej są kwotami maksymalnego dofinansowania, jakie możecie Państwo otrzymać na pracownika zatrudnionego na cały etat. Jeśli pracownik jest zatrudniony na część etatu, to kwota powinna być odpowiednio pomniejszona. Ostateczna kwota przysługującego wsparcia uzależniona jest, jak dotychczas, także od wartości:

  • kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego oraz
  • pomocy z innych źródeł otrzymanej do tych kosztów płacy.

Dotąd obowiązujące zasady wyliczania przysługującego wsparcia nie uległy zmianie.

Od kiedy można składać wnioski Wn-D z nowymi kwotami?

Wyższe kwoty dofinansowania stosujecie Państwo po raz pierwszy do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, które wypłacicie za okres styczeń 2023 r.³

Wnioski papierowe

Jeśli wypłaciliście Państwo wynagrodzenie pracowników niepełnosprawnych za styczeń 2023 r. i składacie wnioski w formie papierowej, to uwzględniajcie już w załącznikach INF-D-P (w pozycji 51) nowe kwoty dofinansowania. Wnioski w formie papierowej wysyłacie Państwo do właściwego Oddziału PFRON.

Wnioski składane w SODiR

Nowe kwoty dofinansowania do wynagrodzeń będą dostępne w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji od 1 lutego 2023 r. Od tego dnia wnioski składane przez Państwa w formie elektronicznej w SODiR – za okresy od miesiąca stycznia 2023 r. – uzupełnią się nowymi kwotami w pozycji 51 w INF-D-P. Kwota naliczy się właściwie, gdy wpiszecie Państwo etat pracownika w pozycjach od 21 do 44.

Jeżeli będziecie mieć Państwo pytania w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń, prosimy o kontakt z nami pod numerem telefonu: (22) 581-84-10 wew. 1. Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. Możecie Państwo do nas również pisać w tej sprawie na adres: sod@pfron.org.pl lub w SODiR w module ‘Korespondencja’.

***

¹ Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 173).

² Określone w art. 26a ust. 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 100), tj.: choroba psychiczna (02-P), upośledzenie umysłowe (01-U), całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C) lub epilepsja (06-E) oraz osoby niewidome w stopniu umiarkowanym i znacznym (04-O).

³ Art. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2022 r., o której mowa w przypisie nr 1.

Departament ds. Rynku Pracy
Print Friendly, PDF & Email