Od poniedziałku szczepienia niepełnosprawnych w ZAZ i WTZ

Od poniedziałku szczepienia niepełnosprawnych w ZAZ i WTZ
Fot. Karolina Grabowska / Pexels

W związku z podjętymi decyzjami dotyczącymi zwiększenia dostępności szczepień i przyspieszenia procesu szczepień dla osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych rozesłał do wojewodów list, w którym przedstawiona została procedura organizacji szczepień w ZAZ, WTZ, CIS i KIS.

10 maja ruszają szczepienia uczestników placówek takich jak: ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o jakich mowa w ustawie o pomocy społecznej (środowiskowe domy samopomocy i kluby samopomocy), warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej.

Wśród osób, które będą mogły się zaszczepić znajdują się: osoby niepełnosprawne korzystające ze wsparcia ww. placówek lub zatrudnione w zakładach aktywności zawodowej a także ich opiekunowie oraz pracownicy tychże placówek.

Jak zapisać się na szczepienie?

Proces zbierania zgłoszeń do szczepień powinien zorganizować kierownik podmiotu, którego uczestnicy wyrazili chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19. Listę chętnych do szczepień uczestników oraz ich opiekunów, a także pracowników jednostek (wraz z oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych) należy przekazać do wybranego punktu szczepień, np. najbliższego POZ prowadzącego szczepienia lub do mobilnej jednostki szczepień (MJS).

Punkt szczepień wybrany do szczepienia powinien zgodnie z warunkami określonymi przez NFZ w stosunku do wymogów ogłoszenia o naborze do programu szczepień zapewnić świadczenia mobilne, dla osób spełniających wymogi realizacji wizyty w warunkach domowych, co jest związane ze stanem danej osoby podlegającej szczepieniu. W takim przypadku udzielenie świadczeń polegających na zaszczepieniu mogłoby się odbywać na terenie danej placówki (świadczącej wsparcie osobom z niepełnosprawnościami), w celu ułatwienia dostępu do szczepień dla osób, które ze względu na niepełnosprawność mogłyby mieć problem z dotarciem do punktu szczepień. W trakcie danej wizyty następowałaby również kwalifikacja do szczepienia zgłoszonej osoby, poprzedzona wcześniejszym wywiadem (kwestionariusz wywiadu). W trakcie rejestracji tj. zgłoszenia osób do szczepień powinna nastąpić weryfikacja braku możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień danej osoby (pacjenta) i ustalenie możliwości zaszczepienia w trybie mobilnym.

Po dokonaniu zgłoszenia osób chętnych do szczepień wszelkie szczegóły dotyczące samej procedury szczepień powinny być przedmiotem dalszych szczegółowych ustaleń pomiędzy kierownikiem podmiotu świadczącego wsparcie osobom niepełnosprawnym, a wybranym punktem szczepień lub mobilną jednostką szczepień.

„Jednocześnie informuję, że w najbliższych dniach Ministerstwo Zdrowia skieruje do wszystkich punktów szczepień komunikat zawierający szczegółowe rekomendacje w sposób kompleksowy odnoszące się do przedmiotowej kwestii tj. organizacji szczepień osób z niepełnosprawnościami. Sprawna realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, znacznie zwiększy bezpieczeństwo zdrowotne zarówno osób z niepełnosprawnościami korzystających ze wsparcia tego typu placówek oraz ich rodzin, a także personelu tych podmiotów, dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o pilne poinformowanie kierowników tych jednostek o rozpoczynającym się etapie szczepień oraz konieczności zgłaszania chętnych do szczepień” – czytamy w liście od Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Print Friendly, PDF & Email