Od jutra planowane zmiany w organizacji ruchu na ul. Królewieckiej i Fromborskiej

Od jutra planowane zmiany w organizacji ruchu na ul. Królewieckiej i Fromborskiej
Roboty drogowe

Firma PBD S.A – wykonawca inwestycji pn. „Przebudowa ul. Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką” – informuje, że dnia 01.09.2021 (środa) przy sprzyjających warunkach pogodowych rozpocznie wykonywanie robót związanych z układaniem nawierzchni ścieralnej na modernizowanej jezdni. W związku z tym nastąpi wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.

Prace planowane są na 6 dni roboczych. Opis oraz schematy poszczególnych etapów znajdują się poniżej.

Etap I, dzień 1

ul. Królewiecka wzdłuż działek osiedla „Matalowców”

Prace w rejonie nowego ronda. Ruch sterowany będzie ręcznie i odbywać się będzie wahadłowo we wszystkich relacjach. Dla pojazdów jadących w kierunku miasta zaleca się korzystanie z przejazdu ul. Smolną – Poznańską – Metalowców dla pojazdów od centrum do Fromborskiej ulicami Bartniczą i Częstochowską.

ETAP 1 – DZIEŃ 1 – MAPKA

Etap II, dzień 2

Skrzyżowanie ulic Królewieckiej i Fromborskiej oraz odcinek ul. Fromborskiej

Prace w rejonie nowego ronda oraz na wschodnim pasie ul. Fromborskiej od ronda do zjazdu do sklepu Biedronka. Ruch sterowany będzie ręcznie i odbywać się będzie wahadłowo wyłącznie w ciągu ul. Królewieckiej, nie będzie możliwości skrętu z ul. Królewieckiej w ul. Fromborską. Objazd do ul. Fromborskiej wyznaczony będzie przez ul. Piłsudskiego – Legionów – Ogólną. W tym etapie zamknięte będą zjazdy z ul. Fromborskiej od ronda do wjazdu przy sklepie Biedronka włącznie. Przystanki komunikacji miejskiej zostaną przeniesione wg odrębnego komunikatu ZKM w Elblągu.

ETAP 2 – DZIEŃ 2 – MAPKA

Etap III, dzień 3

ul. Fromborska strona wschodnia

Prace na pasie wschodnim ul. Fromborskiej od wjazdu do „Biedronki” do skrzyżowania z ul. Ogólną. W obrębie skrzyżowania ul. Fromborskiej  z ul. Królewiecką i ul. Ogólną ruch sterowany będzie ręcznie i odbywać się będzie wahadłowo we wszystkich relacjach. Zaleca się korzystanie z przejazdu ul. Częstochowską i ul. Bartniczą. W tym etapie zamknięte będą zjazdy po wschodniej stronie ul. Fromborskiej na odcinku prowadzonych prac.

ETAP 3 – DZIEŃ 3 – MAPKA

Etap IV, dzień 4

ul. Fromborska strona zachodnia

Prace na pasie zachodnim ul. Fromborskiej od skrzyżowania z ul. Ogólną do ronda.  W obrębie skrzyżowania ul. Fromborskiej  z ul. Królewiecką i ul. Ogólną ruch sterowany będzie ręcznie i odbywać się będzie wahadłowo we wszystkich relacjach. W tym etapie zamknięte będą zjazdy po zachodniej stronie ul. Fromborskiej na odcinku prowadzonych prac oraz wjazd na ul. Bartniczą. Zalecany dojazd do ul. Bartniczej oraz do dróg osiedlowych – przez ul. Częstochowską i zjazd przy sklepie Korona.

ETAP 4 – DZIEŃ 4 – MAPKA

Etap V, dzień 5

ul. Fromborska zjazdy

Prace związane z wykonaniem nawierzchni na zjazdach z ul. Fromborskiej po stronie wschodniej i zachodniej, w tym na połączeniu z drogą osiedlową oraz ul. Bartniczą. Zamknięcie czasowe wykonywanych zjazdów na osiedle od strony ronda, ul. Bartnicza, wjazd do „Biedronki”. Zalecany dojazd do ul. Bartniczej oraz do dróg osiedlowych – przez ul. Częstochowską i zjazd przy sklepie Korona.

ETAP 5 – DZIEŃ 5 – MAPKA

Etap VI, dzień 6

Skrzyżowanie ul. Ogólnej i Fromborskiej

Prace w rejonie skrzyżowania ul. Fromborskiej z ul. Ogólną. Ruch sterowany będzie ręcznie i odbywać się będzie wahadłowo. Na czas prac wyłączone z ruchu zostaną relacje skrętne pomiędzy ul. Ogólną i ul. Fromborską a także przejazd ul. Fromborską od Łęcza w kierunku Królewieckiej. Przez skrzyżowanie będzie możliwy przejazd od ul. Królewieckiej jedynie w kierunku Łęcza. Objazd do ul. Ogólnej i Królewieckiej z kierunku Łęcza i od Królewieckiej wyznaczony będzie przez ul. Jana III Sobieskiego –  Legionów – Al. Piłsudskiego.  Przeniesione przystanki komunikacji zbiorowej wg rozporządzenia ZKM w Elblągu. Przystanki komunikacji miejskiej zostaną przeniesione wg odrębnego komunikatu ZKM w Elblągu.

ETAP 6 – DZIEŃ 6 – MAPKA

Print Friendly, PDF & Email