Od dziś emerytury i renty w górę

Od dziś emerytury i renty w górę
Fot. pixabay.com

Od 1 marca najniższa emerytura oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wyniesie 1250,88 zł i wzrośnie dokładnie o 50,88 zł. Wszystkie świadczenia emerytalno-rentowne wzrosną od marca o ustawowy wskaźnik waloryzacji rent i emerytur, który w 2021 roku wynosi 104,24%.

Ustawowy wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

W 2021 roku wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. wynosi 104,24%. Oznacza to, że do wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych zostanie zastosowana waloryzacja procentowa w oparciu o rzeczywisty wskaźnik waloryzacji, zgodnie ze schematem zaproponowanym w ustawie.

Od 1 marca 2021 r. najniższa emerytura (renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna) wyniesie 1250,88zł i wzrośnie o 50,88 zł. Najniższa renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy wyniesie 938,16 zł.

Dla świadczeń na poziomie np. 2300 będzie to 97,52 zł podwyżki waloryzacyjnej, dla świadczeń w wysokości 2500 zł – 106,00 zł, dla 3000 zł – 127,20 zł.

Ile to kosztuje?

Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, szacowany jest na ok. 10,6 mld zł (łącznie ze skutkiem finansowym waloryzacji rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów – tzw. trzynastej emerytury).

Źródło: MRiPS / gov.pl
Print Friendly, PDF & Email