„Obszar chroniony, obszar dostępny”. PFRON zaprasza na konsultacje społeczne

„Obszar chroniony, obszar dostępny”. PFRON zaprasza na konsultacje społeczne
Fot. Pixabay

PFRON zaprasza do udziału w serii konsultacji społecznych (on-line, na platformie ZOOM), organizowanych w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, realizowanego w ramach działania 4.3. PO WER „Współpraca ponadnarodowa”. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formule on-line do 12 listopada br.

Głównym celem projektu jest wypracowanie ramowego modelu dostępnego parku narodowego/krajobrazowego jako elementu dostępności oferty turystycznej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.

Podczas 4 z 6 spotkań zaprezentowane zostaną propozycje modelu, mającego na celu systemowe ukierunkowanie działań w zakresie poprawy dostępności parków przyrodniczych (narodowych i krajobrazowych). Opinie w zakresie koncepcji, jak i formy modelu, wyrażone podczas spotkania będą cennymi wskazówkami, dzięki którym model będzie bardziej odpowiadał na potrzeby jego odbiorców – parków przyrodniczych o zróżnicowanym charakterze i krajobrazie.

Terminy i tematyka konsultacji:

16 listopada 2021 r. (wtorek), czas trwania: 10:00-13:00 – konsultacje dot. modelu, (dot. przedstawicieli parków narodowych i krajobrazowych),

18 listopada 2021 r. (czwartek), czas trwania: 10:00-13:00 – konsultacje dot. modelu, (dot. przedstawicieli parków narodowych i krajobrazowych),

23 listopada 2021 r. (wtorek), czas trwania: 10:00-14:00 – konsultacje dot. modelu, (dot. przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz  instytucji turystycznych),

25 listopada 2021 (czwartek), czas trwania 10:00-13:00 – konsultacje dot. regulaminu (dot. przedstawicieli parków narodowych i krajobrazowych),

30 listopada 2021 (wtorek), czas trwania 10:00-13:00 – podsumowujące konsultacje modelu, (dot. przedstawicieli parków narodowych i krajobrazowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji turystycznych),

02 grudnia 2021 (czwartek) czas trwania  10:00-13:00 – podsumowujące konsultacje (dot. regulaminu,  przedstawicieli parków narodowych i krajobrazowych).

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formule on-line do 12 listopada 2021 r.

Link do formularza zgłoszeniowego – KLIKNIJ TU.

Po zakończeniu procesu rejestracji zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem udziału w spotkaniu oraz linkiem do spotkania on-line. 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości można kontaktować się drogą elektroniczną:

e-mail: turystyka@pfron.org.pl.

PFRON
Print Friendly, PDF & Email