Objęcie funkcji Dyrektorki CS Galerii EL przez Emilię Orzechowską

Objęcie funkcji Dyrektorki CS Galerii EL przez Emilię Orzechowską
Fot. Maciej Moskwa

8 lipca Prezydent Witold Wróblewski podpisał zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora Centrum Sztuki Galerii EL.

Już oficjalnie, Dyrektorką została Emilia Orzechowska, aktualnie Pełniąca Obowiązki. Otrzymała powołanie na czas określony tj. od dnia 1 września 2022 r. do dnia 1 września 2025 r.

Zarządzenie poprzedzone zostało wyborem kandydata przez komisję konkursową w drodze procedury konkursowej na stanowisko Dyrektora Centrum Sztuki Galeria EL zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury.

Print Friendly, PDF & Email