O zdrowiu dziecka i polityce zdrowotnej

O zdrowiu dziecka i polityce zdrowotnej
Fot. Adminstrator

W Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu odbył się cykl wykładów przeprowadzonych przez pracowników naukowych Państwowego Uniwersytetu Medycznego im. I. Horbaczewskiego w Tarnopolu oraz Uniwersytetu Grodzieńskiego im. Janki Kupały w Grodnie.

Wykłady prof. Olgi Fedorciv z Państwowego Uniwersytetu Medycznego im. I. Horbaczewskiego w Tarnopolu dotyczyły: nowoczesnej diagnostyki medycznej oraz wczesnych uszkodzeń mózgu u dzieci.

Prof. Olga Fedorciv jest profesorem pediatrii. Jej dorobek naukowy obejmuje 305 prac naukowych i 6 patentów i skupia się wokół badania niekorzystnych czynników środowiskowych na stan zdrowia dzieci, problemów z karmienia piersią, chorób alergicznych, młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów, pozaszpitalnego zapalenia płuc, rozproszonego toksycznego woła u dzieci.

Z kolei Dr hab. Andriej Szpakow przeprowadził wykłady dotyczące zagrożeń zdrowotnych współczesnych społeczeństw oraz podstawowych kierunków polityki zdrowotnej w Europie i na świecie.

Dr hab. Andriej Szpakow jest kierownikiem Katedry Medycyny Sportowej i Rehabilitacji na Uniwersytecie Grodzieńskim im. Janki Kupały, był organizatorem wielu międzynarodowych konferencji na tematy związane z promocją zdrowia. W jego pracy naukowej dominują tematy związane z medycyną sportową, rehabilitacją ruchową, higieną i naukami o żywieniu. Jest członkiem rad naukowych czasopism w Polsce „Family Medicine and Primary Care Review”, “Progress In Health Sciences”, “HYGEIA Public Health”, Medical & health sciences review, Health Promotion & Physical Activity.

– Wykład był bardzo ciekawy, prowadzony w sposób profesjonalny. Pani Profesor ciekawie opowiadała o prowadzonych badaniach. Bogate doświadczenie i dorobek naukowy Pani Profesor sprawił, że udział w wykładzie rozwinął moją wiedzę – Jakub Baranowski – student kierunku fizjoterapia.

Źródło: EUHE
Print Friendly, PDF & Email