O przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami

O przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami
Fot. mat. prasowe

20 września 2021, w godzinach 9:00-14:00, fundacja Autonomia wraz z Partnerkami i Ambasadorkami zaprasza na pierwszą ogólnopolską konferencję o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami słuchu, ruchu, wzroku i intelektualnymi, która odbywa się w ramach międzynarodowego projektu „Nie znaczy nie – zapobieganie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami”.

Konferencja będzie pierwszą od wielu miesięcy, okazją do spotkania na żywo kobiet z niepełnosprawnościami i osób zainteresowanych powstrzymaniem epidemii przemocy wobec dziewcząt i kobiet, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, prawami osób z niepełnosprawnościami, działaniami na rzecz emancypacji kobiet.

Celem konferencji jest m.in. przedstawienie rezultatów projektu „Nie znaczy nie”, wzmocnienie efektywnej współpracy pomiędzy kobietami i środowiskami działającymi w obszarze niepełnosprawności, przeciwdziałania przemocy, praw człowieka, podniesienie świadomości i wiedzy na temat przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami oraz o sposobach jej zapobiegania i przeciwdziałania, uwidocznienie barier w dostępie do systemu sprawiedliwości i pomocy oraz przypomnienie i wzmocnienie zobowiązań krajowych i międzynarodowych w zakresie ochrony dziewczyn i kobiet, w tym z niepełnosprawnościami, przed przemocą.

W konferencji wezmą udział m.in.:

  • Lydia Zjidel, rzeczniczka praw kobiet z niepełnosprawnościami, trenerka empowermentowa z Holandii, posiadaczka czarnego pasa w Karate i Aikido, poruszająca się na wózku;
  • Ambasadorki: aktywistki, ekspertki i trenerki projektu „Nie znaczy nie”, w tym Agnieszka Szeliga (Różowy Orzech przy Akademii Młodych Głuchych), Magdalena Szarota (Feminist Alliance for Rights / Center for Women’s Global Leadership / Inicjatywa Kolektyw Art.6), Ewa Furgał (Fundacja Dziewczyny w Spektrum), Ewa Rutkowska (fundacja Autonomia, trenerka WenDo – samoobrony i asertywności dla dziewczyn* i kobiet*, w  tym z niepełnosprawnościami);
  • Aktywistki organizacji feministycznych i zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy, m.in. Agata Teutsch (trenerka empwoermentowa, Autonomia);
  • Osoby reprezentujące instytucje i uczelnie: m.in. prof. Barbara Gąciarz (dziekan Wydziału Humanistycznego AGH).

W trakcie konferencji odbędzie się premiera pierwszych w Polsce informatorów skierowanych do kobiet z różnymi rodzajami niepełnosprawności i uwzględniających wyzwania przed jakimi stoją w obszarze przemocy i dyskryminacji pt. „Nie znaczy Nie – przewodniczka dla kobiet z niepełnosprawnościami (i bez niepełnosprawności)”.

Przewodniczka będzie dostępna w PJM, w wersji audio, w formie tekstowej, tekstu łatwego do czytania, a przed końcem roku także w formie animacji video.

Szczegółowy program wkrótce.

Fot. mat. prasowe
Oprac. red.
Źródło: Fundacja Autonomia
Print Friendly, PDF & Email