Nurkowanie dla niepełnosprawnych

Okazuje się, że ten rodzaj aktywności mogą uprawiać osoby o różnym stopniu sprawności i fizyczne ograniczenia nie mają większego wpływu na ogromną satysfakcję, jaką czerpie się głęboko pod wodą. Wystarczy wziąć udział w specjalistycznym szkoleniu, organizowanym przez Handicapped Scuba Association (HSA) czyli Stowarzyszenie Nurków Niepełnosprawnych, będące największą na świecie organizacją nurkowa szkoląca osoby niepełnosprawne.

W Polsce wszystkie szkolenia odbywają się według przygotowanego przez nich systemu. Program szkoleniowy HSA obejmuje stopień podstawowy (Open Water Scuba Diver), a także zaawansowany (Advanced Open Water Scuba Diver). Programy tych kursów są bardzo zbliżone do analogicznych w innych organizacjach nurkowych. Różnica polega na przyznaniu tzw. poziomu (A, B lub C), który mówi o stopniu samodzielności nurka oraz zdolności udzielenia pomocy. Jest to bardzo istotna wskazówka dla osób planujących i dla nadzorujących nurkowanie, jak również dla samych nurków. W zależności od nadanego poziomu dana osoba może schodzić pod wodę w grupie z jedną lub z dwoma osobami sprawnymi, które także muszą posiadać ściśle określone uprawnienia nurkowe.

Zabawa z nurkowaniem zaczyna się na basenie ćwiczeniami z pływania: bezdechowymi oraz w sprzęcie nurkowym (ok. 7 spotkań). Następnie są zajęcia teoretyczne i to na co wszyscy czekają, czyli zajęcia w wodach otwartych, w morzu bądź jeziorze. Ze względu na warunki termiczne panujące w polskich jeziorach, najczęściej nurkowania na wodach otwartych zalicza się podczas tygodniowego wyjazdu nad ciepłe morze np. do Chorwacji.  W szkoleniach biorą udział osoby po urazach rdzenia kręgowego (zarówno para – jak i tetraplegicy), a także osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, niewidome, po amputacjach i z innymi dysfunkcjami fizycznymi.

Wymogiem podstawowym jest umiejętność pływania i brak lęku przed wodą. Drugim istotnym elementem jest ogólna sprawność i samodzielność życiowa. Przeciwwskazania do nurkowania są podobne, jak w przypadku osób sprawnych. Każda osoba nurkująca powinna jednak posiadać obowiązkowo aktualne badania od lekarza sportowego lub nurkowego. Dotychczas osoby niepełnosprawne zgłaszające się na szkolenia nurkowe nie miały większych problemów z uzyskaniem zgody od lekarza. Po serii nurkowań, na kursanta czeka jeszcze tylko egzamin teoretyczny, a później pozostaje tylko wskakiwać do wody i czerpać radość z podwodnej przygody.

Więcej informacji na temat kursów, obozów i baz wypadowych na stronie http://www.nautica.pl

źródło www.fundacjaavalon.pl, za: Katarzyna Otulak  Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 8331

Print Friendly, PDF & Email