Nowy wzór protokołu dot. wypadku przy pracy

Nowy wzór protokołu dot. wypadku przy pracy
Fot. Pixabay

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Od 1 stycznia wprowadzono nowy wzór protokołu sporządzanego po odniesieniu takiego wypadku.

– Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji – informuje ZUS.

W celu uzyskania odszkodowania, należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kompletny wniosek. Powinien on zawierać:

  • wniosek o jednorazowe odszkodowanie,
  • protokół powypadkowy wraz z dokumentacją, sporządzony i zatwierdzony przez zakład pracy,
  • wypełniony przez lekarza druk OL-9, zawierający adnotację, że leczenie i rehabilitacja zostały zakończone.

24 maja minionego roku Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został ogłoszony nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, który obowiązuje od 1 stycznia 2020r. Wzór protokołu dostępny jest w załączniku do wymienionego rozporządzenia.

Należy podkreślić, że formularze protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (które miały miejsce przed końcem ub.r.) sporządzone według dotychczasowego wzoru mogły być stosowane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019r. Zatem należy mieć na uwadze, że jeżeli ulegliśmy wypadkowi przy pracy po 1 stycznia 2020 r. – protokół musi być sporządzony na nowym wzorze.

Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email