Nowy Sącz: Nowe możliwości dla Osób z Niepełnosprawnościami z Małopolski

Nowy Sącz: Nowe możliwości dla Osób z Niepełnosprawnościami z Małopolski
Fot. Marcus Aurelius/Pexels

„Samodzielność – AktywnośćMobilność” to „Dostępne mieszkanie” i „Mieszkanie dla absolwenta”. W Małopolsce realizowane są programy PFRON, które dają nowe możliwości Osobom z Niepełnosprawnościami.

W Małopolsce wszystkie 22 powiaty wdrożyły kolejne inicjatywy zapowiedziane w rządowym pakiecie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”. Programy „Dostępne mieszkanie” i „Mieszkanie dla absolwenta” oczekiwane były przez środowisko osób z niepełnosprawnością. Inicjatywa rozwiązuje jeden z istotniejszych problemów tj. brak dostępnego mieszkania.

Celem obu programów jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osoby z niepełnosprawnością. Program „Mieszkanie dla absolwenta” będzie realizowany poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia mieszkania, ponoszone w okresie 36 miesięcy.

Cel programu „Dostępne mieszkanie” jest realizowany poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych. Jest to podstawa samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych. W tym przypadku dofinansowanie obejmie koszty zamiany niedostępnego mieszkania.

Jak składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w formie elektronicznej w ramach znanego Państwu Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON – SOW.

Wszystkie dokumenty związane z realizacją programów są umieszczone na stronie internetowej PFRON dostępnej TUTAJ.

Biuro Prasowe UM
Print Friendly, PDF & Email