Nowy rok i nowy sztandar

Fot. Mateusz Misztal

1 marca stali się Akademią Nauk Stosowanych. Dziś (29 września) rozpoczęli nowy rok akademicki. ANS w Elblągu nadano dziś też nowy sztandar.

Chociaż zajęcia i wykłady rozpoczną się w poniedziałek, to uroczysta inauguracja roku akademickiego ANS W Elblągu miała miejsce już dziś.

– Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu jest uczelnią o ugruntowanej pozycji w systemie polskiego szkolnictwa wyższego i pełni ważną rolę w regionie. Jesteśmy źródłem wysoko wykwalifikowanych kadr. Przez 24 lata wypromowaliśmy 10 570 absolwentów różnych specjalności, wysoko cenionych przez pracodawców. Absolwentów, którzy w coraz większym zakresie wpływają na rozwój regionu, stanowiąc trzon kadry inżynierskiej, administracyjnej, nauczycielskiej oraz kadry menedżerskiej – mówił dziś podczas uroczystości dr inż. Jarosław Niedojadło, rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. – Wybierając naszą uczelnię podjęliście dobrą decyzję. Stwarzamy wam możliwość zdobycia dobrego zawodu, a przede wszystkim możliwość nabycia kompetencji poszukiwanych na rynku pracy. Tylko od was zależy czy i w jakim stopniu skorzystacie z tej oferty. Nie zrażajcie się trudnościami, gdyż wszyscy studiujący je mają, szczególnie na pierwszym roku, a że można je pokonać wskazuje liczba naszych absolwentów. W skutek pandemii ucierpiało życie studenckie, tradycje studencie są odbudowywane niemal od podstaw, macie niebywałą okazję uczestniczyć w tworzeniu nowych rozwiązań i obyczajów w tym zakresie – dodał, zwracając się do studentów.

Na uroczystość, która miała miejsce w auli ANS, przybyło wielu gości. Obecni był m.in. prezydent miasta.

– Przez 25 lat współpraca między samorządem a uczelnią układała się dobrze, a nawet wspaniale. Wiele przedsięwzięć realizowaliśmy razem z uczelnią, co daje efekt, który widzimy. Nie wyobrażam sobie Elbląga, nie wyobrażam sobie naszego samorządu bez uczelni – zaznaczył dziś prezydent Elbląga Witold Wróblewski. – Tutaj są kształceni inżynierowie, którzy podejmują później pracę w naszych elbląskich firmach. One w dużej mierze opierają się na wiedzy technicznej, potrzebują kadr, i te kadry z powodzeniem przygotowywane są przez Akademię Nauk Stosowanych – dodał.

Dzisiejsza inauguracja była także okazją do przekazania uczelni nowego sztandaru, który ufundowany został przez komitet honorowy pod przewodnictwem prezydenta Elbląga.

Z kolei studenci pierwszego roku złożyli uroczyste ślubowanie. Poprzez immatrykulację włączeni zostali w poczet żaków. W rozpoczętym już roku akademickim uczelnia kształcić będzie studentów siedmiu kierunków licencjackich, trzech inżynierskich i trzech magisterskich – w sumie będzie to niemal 1200 osób.

Dzisiejsza inauguracja roku, to także dzień rozpoczynający obchody 25-lecia istnienia uczelni. Główna uroczystość z tej okazji odbędzie się 30 czerwca 2023 roku.

KLIKNIJ W ZDJECIE GŁÓWNE I ZOBACZ FOTORELACJĘ Z WYDARZENIA
Print Friendly, PDF & Email