Nowe kierunki na Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii w Olsztynie

Nowe kierunki na Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii w Olsztynie
Fot. Adminstrator

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie pod patronatem Stowarzyszenia ESWIP, Banku Żywności i Federacji FOSa otwiera w roku akademickim 2015/2016 otwiera 3 nowe specjalności studiów magisterskich: przedsiębiorczość społeczna, animacja społeczności lokalnych oraz dialog społeczny i organizacje pozarządowe.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA

Absolwenci specjalności przygotowani są do praktycznego stosowania zasad marketingu, finansów i zarządzania podmiotami ekonomii społecznej. Potrafią sprostać wymaganiom stawianym przedsiębiorcom społecznym przez rynek i przepisy prawne. Mogą pracować m.in. w organizacjach pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, Spółdzielniach Socjalnych oraz Instytucjach Wsparcia Ekonomii Społecznej.

ANIMACJA SPOŁECZNOSCI LOKALNYCH

Absolwenci są przygotowani do kompleksowego merytorycznego oraz finansowego zarządzania organizacją pozarządową oraz nabywają kompetencje w zakresie kreowania efektywnej i długofalowej współpracy z administracją publiczną, również w zakresie ewaluacji i konsultacji społecznych w przedmiotowych obszarach. Są w pełni przygotowani do podjęcia zatrudnienia zarówno w sferze budżetowej jak i pozarządowej, tj. w tzw. III Sektorze.

DIALOG SPOŁECZNY I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Absolwenci studiów potrafią diagnozować potrzeby i problemy społeczności, angażować i mobilizować ludzi do działania, inicjować powstawanie partnerstw lokalnych, tworzyć przestrzeń do dialogu i współpracy na rzecz rozwoju lokalnego – koalicji różnych aktorów życia społeczno–gospodarczego, m.in. organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, lokalnego biznesu, administracji publicznej. Absolwenci nabywają także praktyczne umiejętności pozyskiwania środków na realizację projektów animacyjnych oraz organizacji i prowadzenia akcji i kampanii społecznych. Studiuj na nowych specjalnościach ! Nowe specjalności studiów magisterskich

Czesne na wszystkie kierunki: opłata jednorazowa 3700 zł, opłata w dwóch ratach: 3800 zł (2×1900 zł),Opłata miesięczna w dziesięciu ratach 4000 zł (10×400 zł)

Dofinansowanie studiów dla członków FOSa! Szczegóły pod nr tel. kom. 519 062 012

Programy kształcenia powstały we współpracy ze specjalistami partnerów – Federacją FOSa i jej organizacjami członkowskimi: Bankiem Żywności Stowarzyszeniem ESWIP – którzy dysponują wieloletnim doświadczeniem i praktycznymi umiejętnościami w realizacji projektów, konferencji, debat, szkoleń.

Oferta studiów odpowiada na realną zmianę rzeczywistości gospodarczej i społecznej w Polsce. Intencją współpracy i uruchomienia nowych specjalności jest świadomość godzenia efektywnego działania biznesowego z wrażliwością społeczną.

Treści kształcenia dostosowane zostały do indywidualnych potrzeb i wymagań partnerów Uczelni. Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą przez doświadczonych praktyków biznesu i spółdzielczości.

Studia dedykowane są: absolwentom studiów pierwszego stopnia, przedsiębiorcom, spółdzielcom, osobom chcącym założyć spółdzielnie socjalne.

  Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 12854

Print Friendly, PDF & Email