Nowe Centrum i nowe możliwości ANS

Fot. Mateusz Misztal
Fot. Mateusz Misztal

W czwartek (23.11) w Akademii Nauk Stosowanych w Elbląg uroczyście otwarto Centrum Kompetencji Społecznych. Z nowych pracowni korzystać będą studenci wszystkich kierunków studiów.


KLIKNIJ W ZDJĘCIE GŁÓWNE I ZOBACZ FOTORELACJĘ Z WYDARZENIA

– Pomysł Centrum Kompetencji Społecznych po raz pierwszy pojawił się w uczelni w 2017 roku. Pierwsze przymiarki były takie, by stworzyć je w okolicach naszego domu studenckiego na ul. Wspólnej – wspomina rektor uczelni, dr inż. Jarosław Niedojadło. – Ze względu na koszty projekt niestety nie został zrealizowany. Ale na przełomie grudnia i stycznia 2019/2020 pojawiła się koncepcja, aby to Centrum zbudować tu, na ul. Grunwaldzkiej – dodaje.

W grudniu 2020 roku został wykonany projekt Centrum. W lipcu 2021 roku powstał projekt wykonawczy, a trzy miesiące później wyłoniono firmę, która podjęła się budowy. Dziś – po dwóch latach prac budowlanych – uroczyście przecięto wstęgę.

– Trafiliśmy w taki szczególny okres: pandemia, wojna na Ukrainie, problemy z pracownikami, zaopatrzeniem. Okazało się też, że konieczne było podniesienie naszej budowy o metr, tak żeby nie demontować dachu starego obiektu, by nie zalało naszych pomieszczeń dydaktycznych i biurowych. To wymagało wiele zachodu, przeprojektowań, wielu uzgodnień, ale jak widać szczęśliwie dobrnęliśmy do końca – wyjaśnia dr inż. Jarosław Niedojadło.

W nowej części uczelni wśród laboratoriów znajduje się m.in. Laboratorium dronów. To pracownia budowy, programowania i badania dronów ze stanowiskami do wyważania śmigieł i hamownią silników, zabezpieczonym stanowiskiem testowym pionowego startu dronów, z pełnym zapleczem technicznym dla budowy i napraw dronów.

– Jest to kompleks różnych pracowni i laboratoriów, który powstał w nadbudowanym piętrze naszego starego obiektu dydaktycznego, gdzie mamy siedziby instytutu politechnicznego i ekonomicznego. Ciekawa konstrukcja, bo jest to całkowicie autonomiczna konstrukcja, co umożliwiło stworzenie dużej przestrzeni – zaznacza rektor uczelni. – Mamy osiem laboratoriów plus salę tzw. studenckich kompetencji społecznych, gdzie chcemy studentów zachęcać do wymiany myśli, rozwoju kół naukowych, ale także wewnętrznej integracji tak, żeby wspólnie można było tworzyć nowe działania w ramach naszych działalności dydaktycznych, ale również naukowych, zarówno wśród pracowników, jak i studentów – dodaje.

Nowe pomieszczenia są przeznaczone do prowadzenia zajęć dla studentów wszystkich kierunków studiów, a w szczególności dla kierunków inżynierskich. Ponadto przewidziane jest udostępnianie pracowni młodzieży ze szkół współpracujących z uczelnią.

W Centrum Kompetencji Społecznych powstały:

  • Pracownia Studenckich Aktywności Społecznych – sala seminaryjna dodatkowo wyposażona w kilkanaście stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem i osprzętem do nauki i symulacji lotu dronem.
  • Pracownia eksperymentów z materiałami – wyposażona w komory klimatyczną i starzeniową, edometr automatyczny, liofilizator, eksykatory oraz niezbędny osprzęt. Wyposażenie pozwala na badania szerokiego spektrum materiałów.
  • Laboratorium modelowania 3d – pracownia skanowania i modelowania 3d – ze stanowiskiem skanowania różnymi metodami oraz stanowiskami komputerowymi do przetwarzania wyników skanowania i modelowania 3d.
  • Pracownia robotyki i mechatroniki – pracowania wyposażona w cobot’y (zrobotyzowane ramiona robotów, które dzięki rozbudowanym układom czujników mogą bezpiecznie pracować w bliskości człowieka i z nim współpracować), inne roboty na torach jezdnych, sterowniki PLC, zestawy składanych robotów LEGO MindStorms.
  • Laboratorium modelowania 3D – pracownia modelowania komputerowego – 310 – wykorzystywana przez studentów szeregu kierunków, dzięki pakietom modelowania 3d, cad cam, ale i programistycznym pakietom symulacji biznesowych (kierunki instytutu ekonomicznego).
  • Pracownia Internetu Rzeczy – ze stanowiskami wyposażonymi w zaawansowane karty przetwarzania sygnałów oraz komputery jednopłytkowe do budowy własnych rozwiązań Internetu Rzeczy Internet of Things, jak układy inteligentnego samochodu, inteligencji obszarów miejskich, inteligentnego budynku itp.
  • Pracownia programowania urządzeń mobilnych – z komputerami All-in-One firmy Apple i smartfonami iPhone. Zestawy pozwalają tworzyć aplikacje na urządzenia mobilne z systemami IOS i Android.
  • Pracownia wytwarzania prototypowych części dronów – z drukarkami 3D różnych typów (drukarki żywiczne i drukujące filamentem z tworzyw sztucznych). Dodatkowo wyposażono pomieszczenie w myjkę z komorą zamkniętą, wyciąg chemoodporny, osuszacze filamentów i inny osprzęt drukarek. Drukowane będą części dronów, robotów, ale i pomoce dydaktyczne dla kierunków nietechnicznych.

– Mamy tutaj unikalną pracownię internetu rzeczy, która może wygląda niepozornie, ale służy do projektowania i badania obiektów współpracujących wirtualnie, w internecie. Są tam modele, które są naprawdę zaawansowane, mimo że niewinnie wyglądają, zahaczające o technologię wojskową. Musieliśmy uzyskać specjalne certyfikaty, żeby można było z takich technologii u nas korzystać – zaznacza dr inż. Jarosław Niedojadło.

Całkowity koszt budowy to 24 284 764,35 zł. Inwestycja była realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działanie 9.3 – „Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 – „Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych” (dofinansowanie w wysokości: 15 639 726,48 zł). W kosztach budowy partycypowało także Ministerstwo Edukacji i Nauki (dofinansowanie w wys.: 1 069 087,54 zł). Pozostała część kwoty (7 575 950,33 zł) to wkład własny uczelni.

Print Friendly, PDF & Email