Nowa ustawa wyzwaniem dla organizacji pozarządowych. Spotkanie w Olsztynie

Nowa ustawa wyzwaniem dla organizacji pozarządowych. Spotkanie w Olsztynie
Fot. Adminstrator

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin i prezes Banku Żywności w Olsztynie Marek Borowski zapraszają na drugie spotkanie informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych Warmii i Mazur „Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności – wyzwania dla NGO”. Odbędzie się ono w środę 2 października w Kuźni Społecznej w Olsztynie, przy ul. ul. Marka Kotańskiego 1 w godz. 9:00 – 13:00.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz ośrodków pomocy społecznej z subregionu olsztyńskiego, działających w obszarze pomocy osobom ubogim i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Jego celem jest zapoznanie uczestników ze szczegółami dotyczącymi Ustawy z 19 lipca 2019 roku o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, która weszła w życie 18 września 2019 roku, jej założeniami i wdrażaniem. Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności zakończyła trwający ponad 3 lata i silnie wspierany przez Banki Żywności proces legislacyjny walki z problemem marnowania żywności w Polsce. Jej wdrażanie to duże wyzwanie nie tylko dla sprzedawców żywności w Polsce, ale również dla organizacji pozarządowych, działających w obszarze zagospodarowywania żywności na rzecz osób potrzebujących.

Program spotkania

• Przedstawienie Ustawy o niemarnowaniu żywności, jej zakres, obowiązki i korzyści dla NGO.

• Sposób wdrażania ustawy – założenia do strategii wdrożenia jej w województwie warmińsko-mazurskim.

• Przykłady umów, które powinny być zawierane pomiędzy sklepem a organizacją oraz zasad odbierania i przekazywania żywności.

• Możliwości pozyskania przez NGO-sy środków finansowych na budowę potencjału i zaplecza do obsługi procesu wdrażania ustawy – pozyskiwania, przechowywania oraz przetwarzania i dystrybucji żywności na rzecz osób potrzebujących.

• Skala marnowanej żywności, potrzeby w zakresie niedożywienia oraz zwiększanie świadomości i promowanie zrównoważonej konsumpcji.

• Pytania i odpowiedzi, dyskusja.

Kolejne spotkania informacyjne odbędą się: 9 października w Piszu i 17 października w Działdowie.

Print Friendly, PDF & Email