Nowa Rada Seniorów przystąpiła do pracy

Nowa Rada Seniorów przystąpiła do pracy
Fot. Adminstrator

Nowa Rada Seniorów, powołana przez Prezydenta Elbląga na kadencję 2019 – 2023, rozpoczęła działalność. Jej członkowie, wybrani z grona najaktywniejszych liderów seniorskich organizacji, są pełni zapału i planów na przyszłość.

Pierwsze robocze spotkanie zaczęło się od prezentacji wszystkich członków. Nie musiała się przedstawiać Przewodnicząca Rady – Teresa Urban, która pełniąc od kilku lat funkcję Pełnomocnika Prezydenta ds. Seniorów stała się znana całemu środowisku aktywnych starszych mieszkańców Elbląga. Wiceprzewodniczącą Rady jest Krystyna Adamska – prezes Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Elblągu. Prezydium Rady dopełnia sekretarz – Stanisława Poździech. Pozostali członkowie to:

Józef Zapalski, Izabela Babraj, Lucyna Szuba, Stanisław Puchalski, Tadeusz Szulc, Anna Grabowska, Aleksandra Misiewicz, Krystyna Nowakowska, Elżbieta Zimińska, Stefania Lepiesza, Halina Ratajewska, Elżbieta Ziętkowska. Wśród nich są przedstawiciele klubów seniora, Stowarzyszenia Lazarus, Stowarzyszenia Fantazja, Fundacji Elbląg.

Statut

W planie pracy na najbliższy rok w pierwszej kolejności znalazła się kontynuacja działań Rady Seniorów poprzedniej kadencji, a było ich sporo, uwieńczonych sukcesem.

Najważniejsze dotychczasowe dokonania Rady Seniorów to: opracowanie, wdrożenie i monitorowanie realizacji Elbląskiego Programu na rzecz osób starszych na lata 2014-2020, przygotowanie założeń, wdrożenie i monitorowanie Elbląskiej Karty Seniora, wygranie ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w Warszawie – Zoom na Rady Seniorów, nt. udostępnienia i zagospodarowania jednego z elbląskich parków – rewitalizacja parku Modrzewie. W ramach tego projektu odbywały się warsztaty, konsultacje społeczne, wyznaczenie miejsc przyjaznych seniorom. Kolejne zadania to organizacja wojewódzkiej konferencji pn „Przestrzeń publiczna i społeczna przyjazna seniorom”, udział w organizowanej przez samorząd i policję kampanii Bezpieczny Senior, realizacja, wspólnie z Elbląską Biblioteką im. K.C. Norwida, projektu „Lato w bibliotece”, organizowanie wspólnie z Prezydentem Witoldem Wróblewskim festynów „Zdrowo, bo na sportowo”. Rada Seniorów uczestniczyła w uroczystościach organizowanych przez miasto, takich jak: Dni Chleba, Dni Elbląga, święto Flagi itp. Prezentowała się też na ogólnokrajowej konferencji rad seniorów.

Jak mówi Teresa Urban, bardzo istotną rolą Rady była integracja środowiska osób starszych w Elblągu poprzez współudział różnych organizacji seniorskich w kampaniach i imprezach, spotkania i osobiste kontakty.

W obecnej kadencji trzeba będzie dokonać ewaluacji kończącej się edycji miejskiego programu na rzecz osób starszych i opracować założenia do następnej edycji. Najbardziej brakuje starszym elblążanom poradni geriatrycznej, jednak z powodu niewielkiej liczby lekarzy geriatrów w Polsce utworzenie takiej poradni będzie bardzo trudne. Póki co, seniorzy muszą dbać o zdrowie tradycyjnymi metodami, stosować odpowiednią dietę, korzystać z naturalnej, ziołowej apteki. Pomagają w tym takie programy, jak „Kierunek zdrowie”. Jest to już kolejna edycja tego programu, organizowana przez Prezydenta Miasta razem z Radą Seniorów. Składa się z cyklu spotkań dla osób 60+, w tym roku na temat ziołolecznictwa. Spotkania odbywają się w każdą środę w Ratuszu Staromiejskim. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. „Kierunek Zdrowie” to także kampania na rzecz aktywnego stylu życia, który jest najlepszą profilaktyką.

Można powiedzieć, że elbląscy seniorzy starają się żyć według zasady „seniorze, zadbaj o siebie sam”. Robią to nie tylko indywidualnie, ale i działając publicznie, z korzyścią dla wszystkich starszych elblążan.

Fot. UM Elbląg
Print Friendly, PDF & Email